Jörgen Löfgren

Vaktmästare|Caretaker

  • Tjänstetitel: Vaktmästare
  • Ansvarsområde: Pausdrycker, Sophantering, Flaggor
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427992
  • E-postadress: jorgen.lofgren@miun.se
  • Rumsnummer: G2308
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2023-05-23