Josefine Hansson

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428014
  • E-postadress: josefine.hansson@miun.se
  • Rumsnummer: K426
  • Anställd vid ämnet: Rehabiliteringsvetenskap

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Hansson, J. , Landstad, B. , Vinberg, S. , Hedlund, M. & Tjulin, Å. (2022). Small business managers and Covid-19—The role of a sense of coherence and general resistance resources in coping with stressors. PLOS ONE, vol. 17: 3    

Hansson, J. , Nordenmark, M. , Tjulin, Å. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2022). Socio-Ecological Factors and Well-Being among Self-Employed in Europe during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 19, ss. 1-13.  

Konferensbidrag

Vinberg, S. , Landstad, B. , Tjulin, Å. , Nordenmark, M. & Hansson, J. (2022). Ledares arbetsvillkor och arbetsmiljöarbete i småföretag under pandemin : lärdomar för framtiden. I Framtidens arbete – arbetets framtid : Book of abstracts. Luleå : . S. 76--77.

Hansson, J. , Landstad, B. , Vinberg, S. , Hedlund, M. & Tjulin, Å. (2022). Small business managers and Covid-19 – the role of a sense of coherence in coping with stressors. I Framtidens arbete – arbetets framtid. Kiruna :    

Vinberg, S. , Tjulin, Å. , Nordenmark, M. , Hansson, J. & Landstad, B. (2021). Små företag och COVID-19 – ledares upplevelser av arbetsvillkor, balans arbete-fritid och hälsa. I Konferensbok FALF 14–16 juni 2021. Västerås : . S. 133--134.  

Sidan uppdaterades 2022-08-11