Catarina Karlsson

Handläggare|Administrative Officer

Anställd på Mittuniversitetet sedan 2011 som projektledare för projekt inom utbildningsstrategin. Arbetar sedan 2017 som handläggare på FUS- avdelningen för Forsknings och utbildningsstöd och Skolsamverkan och med det Regionala utvecklingsnätverket RUN. Ansvarar för Specialpedagogiska seminarier och Fritidshemsseminarier.

Övrigt

Hör gärna av dig till mig om du har frågor som rör kompentensutveckling inom specialpedagogik.  Du är också välkommen att höra av dig om frågor och funderingar som rör dessa områden:  

  • Stimulera forskning i och om skolan, förskolan och fritidshemmet
  • Initiera och stödja erfarenhetsutbyte samt spridande av resultat
  • Bedriva förbättrings-, kvalitets- och uppföljningsarbete
  • Kompetensutveckling

Vi som arbetar på avdelningen för Forsknings- och utbildningsstöd - FUS och framförallt med skolsamverkan och det Regionala Utvecklingsnätverket- RUN har till uppgift att skapa mötesplatser.

RUN är ett regionalt forum för kommunerna i regionen och Mittuniversitetet för samordning, utveckling och forskningsanknytning av skolformerna: förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI, liksom för universitetets lärarutbildning. Därtill är RUN också en arena för motsvarande samordning, utveckling och forskningsanknytning för kompetensutveckling av parternas personal. 

Extra kontaktinformation

www.miun.se/run

 

 

 

Sidan uppdaterades 2023-09-21