Jon Kjellsson

Koordinator|Coordinator

Bakgrund

Jag är legitimerad lärare i matematik, fysik och kemi. Jag har arbetat några år på grundskolan, 22 år på gymnasieskolan och sedan 2010 på Mittuniversitetet. Under min tid på gymnasiet hann jag även med att undervisa på KomVux samt med distansutbildning i matematik och fysik.

Undervisning

På Mittuniversitetet har jag undervisat i matematik på basåret, fordonssystemteknik, preparandkurs på sjuksköterskeutbildningen samt förskollärarprogrammet.
Jag har undervisat i fysik på basåret, lärarutbildningen (F-3 och 4-6), AIL (arbetsintegrerade lärarutbildningen), samt förskollärarlyft.
Jag har handlett, betygsatt och varit seminarieledare för självständiga arbeten på lärarutbildningen (F-3, 4-6 samt KPU)
2021 fick jag Mittuniversitets förenade Studentkårers Pedagogiska Pris. Priset delas ut varje år till två lärare, en från varje campusort, och man får det för framstående pedagogiska insatser inom Mittuniversitetet.
På Mittuniversitetet finns en meriteringsmodellen med syfte att bidra till ökad kvalitet i utbildningen genom att stimulera lärare att utveckla sin pedagogiska kompetens samt uppmuntra institutioner att skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling. Modellen har två nivåer: meriterad och excellent lärare och 2023 utsågs jag till meriterad lärare.

Övrigt

Sedan 2010 har jag också arbetat som koordinator i skolsamverkan inom det Regionala utvecklingsnätverket, RUN, där kommuner i Mittsverigeregionen och Mittuniversitetet samverkar kring skolledarskap och skolutveckling.

I RUNs uppdrag ingår samordning, utveckling och forskningsanknytning i förskola, fritidshem, skolverksamheter, lärarutbildning samt kompetensutveckling för parternas personal. För mer information om RUN se www.miun.se/run.

Bland många uppdrag kring skolsamverkan vill jag särskilt lyfta gymnasiesamverkan där jag under alla år varit avdelnings-/institutionsansvarig för de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna i Östersund.

Sedan 2023 är jag ansvarig för Mittuniversitetets basår i Östersund.

Sidan uppdaterades 2023-09-21