Maria Kallberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

Maria Kallberg Khanahmadi är universitetslektor och forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informationssystem och -teknologi samt i Forum för Digitalisering, Mittuniversitetet. Hon avslutade sin doktorsexamen vid Mittuniversitet. Hon har förutom Fil. Dr. examen, en Fil. Lic. examen i data och systemvetenskap samt en Fil. Kand. examen i Arkiv och Informationsvetenskap. Maria har även varit verksam som chef i offentlig sektor och där ingått i flera projekt.

Forskningsområden

Maria har ett starkt intresse för verksamhetsutveckling generellt och informationsförvaltning specifikt.

Marias forskningsintresse är kompetensfrågor/professionsfrågor, relationen arkiv, informationsförvaltning och informationssäkerhet.

Forskning

Maria deltog i konferensen Digital Archives, Big Data and Memory i Aalborg universitet, Köpenhamn, 24-26 Augusti 2022 för en presentation av ett paper med titeln: Privacy and Rights-in-Records in the Digital Age - A conflict or Opportunity for Collaboration? Se abstrakt för presentation av paper Privacy and Rights-in-Records in the Digital Age - A Conflict or Opportunity for Collaboration? Samförfattat med Lisa Knutsson Fröjd, DSO och chef för enheten för informationssäkerhet, Region Gävleborg. Kontakta Maria vid ev frågor.
Abstract
This paper is based on the legislation on privacy and archives in the Swedish context. It will discuss the issue of privacy and rights-in-records in the digital age and whether this is a conflict or opportunity for collaboration. In addition, it will deal with the issue of data minimization and storage limitation versus appraisal and long-term preservation, as this could be considered an area of conflict. The research is carried out in Sweden where records management is understood as a dimension of the archival function and the recordkeeping legislation is based on long administrative traditions in which the public right of free access to official documents (records) is fundamental. However, since the European Union decided on and adopted the directive General Data Protection Regulation (GDPR) in May 2018, personal data that is processed is to be adequate, relevant, and not too extensive in relation to the purpose. In practice this means that no other personal data can be processed than what is necessary and clearly connected to the purpose. In fact, it is not allowed to collect personal data for undefined future needs. How does this affect the individual’s right to protect personal data? Is it a conflict for long-term-preservation, or could it promote collaboration and pro-activity by putting the individual at the centre? Finally, a method will be presented that steers away from conflict, towards collaboration.
Keywords: Privacy, archives, recordkeeping.


Undervisning

Grundnivå och avancerad nivå inom arkiv- och informationsvetenskap. Handleder studenter på C-nivå och masternivå.

Övrigt

Maria har varit ledamot i Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA). Utsedd ledamot av SKR för att representera regioner under perioden hösten 2019-2020.

Maria har varit styrgruppsledamot i R7e under perioden 2019-2020.

Maria har även uppdrag som peer reviewer för tidsskrifterna Archival Science och Records Management Journal.

Maria är sedan hösten -22 ämneshandläggare.

En debattartikel om arkiv och kulturkanon är samförfattad med Erica Hellmer och publicerades 23-02-15, se gärna länk för att ta del av artikeln http://magasink.se/23/01/sa-kan-en-kulturkanon-paverka-arkiven/  Kontakta Maria för att ev framföra synpunkter alternativt diskutera innehållet. 

 

Utmärkelser:  

Artikeln: Kallberg, M. (2013). Shaping a profession? – New professional context and changing status for registrars in Sweden. Records Management Journal, vol. 23 (3), 177-190, erhöll utmärkelsen Highly Commended Paper winner 2013 by the editorial team Records Management Journal med följande motivering: “it is one of the most impressive pieces of work the team has seen throughout 2013.”

Bureanska priset för särskilt framstående doktorsavhandling 2014. Motiveringen var följande: “Maria Kallberg använder i sin avhandling en innovativ teoretisk lins som i kombination med teorier från arkivvetenskap och professionsforsning har skapat förutsättningar för att fånga de förändrade arbetssätten som uppstått i spåren av e-förvaltningens framväxt”.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kallberg, M. (2023). Arkivarien och demokratin. Arkiv, : 1, ss. 6-9.  

Kallberg Khanahmadi, M. & Knutsson Fröjd, L. (2020). Processorienterad informationskartläggning ur ett helhetsperspektiv. Arkiv, : 4  

Kallberg, M. (2014). Det lyckosamma mötet? : Verksamhetsutveckling genom aktionsforskning. Arkiv, samhälle och forskning, : 2012:1-2, ss. 22-31.

Kallberg, M. (2013). Issues with contact centres : as a new interface between public organisations and citizens. Records Management Journal, vol. 23: 2, ss. 90-103.  

Kallberg, M. (2013). 'Shaping a Profession?' A New Professional Context and Changing Status for Registrars in Sweden. Records Management Journal, vol. 23: 3, ss. 177-190.  

Kallberg, M. (2012). Archivists 2.0: redefining the archivist´s profession in the digital age. Records Management Journal, vol. 22: 2, ss. 98-115.  

Kallberg, M. (2012). Archivists : A Profession in Transition?. Professions & Professionalism, vol. 2: 1    

Kallberg, M. , Ivarsson, E. , Svärd, P. & Troselius, N. (2012). Rapport från ARCHIDIS-sommarskola : Marburg 1-12 augusti 2011. Arkiv, samhälle och forskning, vol. 2011: 1, ss. 22-27.

Kallberg, M. (2012). Taking care of the business - but what about the records? A Swedish study of recordkeeping expertise in business development projects. Comma, vol. 2010-1, ss. 169-188.  

Kallberg, M. (2011). E-government Development and Recordkeeping: A Comparative Study of e-government Best Practice in Swedish Municipalities. iRMA Information and Records Management Annual 2010, , ss. 83-94.

Kallberg, M. & Mihelcic, J. (2010). INSTITUTE ON THE FUTURE OF ARCHIVAL EDUCATION AND RESEARCH HELD. IQ THE RMAA QUARTERLY, vol. 26: 4, ss. 9-10.

Kallberg, M. (2007). En kommunarkivaries dagbok. TEMA Arkiv, : 1

Doktorsavhandlingar

Kallberg, M. (2013). 'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Faculty of Science, Technology and Media, Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 175)

Konferensbidrag

Kallberg, M. , Svärd, P. & Sundberg, H. (2010). Improving Local Government - A Survey of Problems. I Proceedings of the IADIS International Conference e-Society 2010.. S. 76--84.

Licentiatavhandlingar

Kallberg, M. (2011). Professional challenges in recordkeeping in Sweden. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University licentiate thesis : 72)

Rapporter

Anderson, K. , Samuelsson, G. , Berggren, S. , Kallberg, M. , Klareld, A. & Olsson, A. (2016). Projektet God Informationsförvaltning. Sundsvall : Mittuniversitetet (Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet 2016:1).  

Libell (Kallberg), M. , Kjölstad, T. , Larsson, B. & Huring, L. (1999). Informationen och organisationen : Patientjournalen - en dokumentation i förändring. Institutionen för kultur och humaniora, Mitthögskolan, Härnösand : (Arkiv- och informationsvetenskap vid Mitthögskolan 1).

Övrigt

Kallberg Khanahmadi, M. & Hellmer, E. (2023). Så kan en kulturkanon påverka arkiven. Stockholm.  

Kallberg, M. & Shepherd, E. (2014). 'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context (Part 1) : Riksarkivet. (Nyhetsbrev för Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium eARD).  

Kallberg, M. & Shepherd, E. (2014). 'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context (Part 2).. Stockholm : Riksarkivet. (Nyhetsbrev för Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium eARD).  

Kallberg, M. & Shepherd, E. (2014). 'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context (part 3). Stockholm : Riksarkivet. (Nyhetsbrev för Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium eARD mars 2014).  

Sidan uppdaterades 2023-09-21