Thomas Karv

Universitetslektor|Lecturer

Bakgrund

Doktor i statskunskap från Åbo Akademi i Vasa, Finland, 2019. Sedan februari 2022 anställd som universitetslektor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Forskningsområden

Medborgaropinion; Politiskt beteende; Europeisk integration; Demokratiattityder; Folkomröstningar; Mandat-ackumulering

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Karv, T. , Backström, K. & Strandberg, K. (2023). Consultative referendums and democracy - assessing the short-term effects on political support of a referendum on a municipal merger. Local Government Studies, vol. 49: 1, ss. 151-180.  

Karv, T. & Malmberg, F. (2023). Less is more or the more the merrier? Analysing attitudes towards multiple‐mandate holding among local officeholders. Scandinavian Political Studies, vol. 46: 1-2, ss. 75-98.  

Malmberg, F. & Karv, T. (2022). All good in the neighbourhood? : Exploring the role of local conditions for political trust and corruption perceptions within a minority context. Territory, Politics, Governance,  

Karv, T. (2022). Does the democratic performance really matter for regime support? : Evidence from the post-communist Member States of the European Union. East European Politics, vol. 38: 1, ss. 61-82.  

Karv, T. , Lindell, M. & Rapeli, L. (2022). How Context Matters : The Significance of Political Homogeneity and Language for Political Efficacy. Scandinavian Political Studies, vol. 45: 1, ss. 46-67.  

Backström, K. , Karv, T. & Strandberg, K. (2022). Kommunala folkomröstningar i Finland : En översikt av sambandet mellan folkomröstningsresultatet och kommunfullmäktiges agerande under åren 1991–2020. Politiikka, vol. 64: 1, ss. 9-31.  

Karv, T. & Strandberg, K. (2022). Lowered Expectations and Shifting Standards? – Two Survey Experiments exploring Neo‐populist Political Scandals and the Perceived Trustworthiness of Politicians. Scandinavian Political Studies, vol. 45: 2, ss. 178-201.  

Karv, T. (2022). Valet som bara kom och gick : Reflektioner kring välfärdsområdesvalet 2022. Finsk tidskrift , vol. 2, ss. 57-66.  

Strandberg, K. , Backström, K. , Berg, J. & Karv, T. (2021). Democratically Sustainable Local Development? The Outcomes of Mixed Deliberation on a Municipal Merger on Participants’ Social Trust, Political Trust, and Political Efficacy. Sustainability, : 13  

Strandberg, K. , Berg, J. , Karv, T. & Backström, K. (2021). When citizens met politicians – the process and outcomes of mixed deliberation according to participant status and gender. Innovation. The European Journal of Social Science Research, vol. 34: 5, ss. 638-655.  

Doktorsavhandlingar

Karv, T. (2019). Public Attitudes Towards the European Union : A study explaining the variations in public support towards the European Union within and between countries over time. Diss. Vasa : Åbo Akademi, 2019  

Kapitel i böcker, del av antologier

Blombäck, S. & Karv, T. (2023). Svensk Eu-Opinion I Tider Av Krig I Europa. I Ovisshetens tid : SOM-undersökningen 2022. Göteborgs universitet (SOM-rapport). S. 189-202.  

Karv, T. (2022). Finlandssvenska åsikter om politik och politiker?. I Svenskfinland i Pandemitider : Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2020–2022. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi. S. 19-25.  

Karv, T. & Backström, K. (2022). Finlandssvenskarnas syn på folkomröstningar. I Svenskfinland i Pandemitider : Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2020–2022. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi. S. 33-40.  

Karv, T. & Malmberg, F. (2022). Finlandssvenskarnas åsikter om politikers mandatackumulering. I Svenskfinland i Pandemitider : Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2020–2022. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi. S. 41-46.  

Karv, T. (2022). Framtidsutsikter och åsikter om nuvarande livssituation i Svenskfinland. I Svenskfinland i Pandemitider : Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2020–2022. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi. S. 111-118.  

Karv, T. (2022). Religion och andlighet i Svenskfinland. I Svenskfinland i Pandemitider : Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2020–2022. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi. S. 97-102.  

Karv, T. (2022). Åsikter om det svenska i Finland bland finskspråkiga finländare. I Svenskfinland i Pandemitider : Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2020–2022. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi. S. 83-88.  

Karv, T. (2020). Det politiska förtroendet i Ankdammen. I Vad tycker Svenskfinland? : Resultat från den finlandssvenskamedborgarpanelen Barometern 2019-2020. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi. S. 43-48.  

Bäck, M. & Karv, T. (2020). Mellanmänskligt förtroende och åsikter om finlandssvenskar och det svenska språkets ställning i Finland. I Ur majoritetens perspektiv : Förklaringar till finskspråkiga finländares åsikter om svenskan i Finland. Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland). S. 66-82.  

Karv, T. , Lindell, M. & Rapeli, L. (2020). Politisk inkludering bland finlandssvenskar. I Vad tycker Svenskfinland? : Resultat från den finlandssvenskamedborgarpanelen Barometern 2019-2020. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi. S. 71-78.  

Karv, T. (2019). Party switching between the Parliamentary- and the EP elections. I Voting and Public Opinionin Finland : THE PARLIAMENTARY ELECTION OF 2019. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi. S. 51-57.  

Karv, T. & Bäck, M. (2019). Whom do Finns trust? : In-group and out-group trust in Finland. I Voting and Public Opinionin Finland : THE 2019 PARLIAMENTARY ELECTION IN FINLAND. Vasa/Åbo : Samforsk, Åbo Akademi. S. 45-50.  

Rapporter

Karv, T. & Backström, J. (2022). KULTURKONSUMTION, SPRÅKRELATIONER OCH INSTÄLLNING TILL DET SVENSKA I FINLAND UNDER PANDEMITIDER. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi  

Karv, T. & Backström, K. (2021). Följderna av en folkomröstning : Lärdomar från Korsholm. Vasa :  

Samlingsverk (redaktör)

Karv, T. (ed.) & Backström, J. (ed.) (2022). Svenskfinland i Pandemitider : Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2020–2022. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi  

Sidan uppdaterades 2023-09-21