Thomas Karv

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

Doktor i statskunskap från Åbo Akademi i Vasa, Finland, 2019. Sedan februari 2022 anställd som universitetslektor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Programansvarig för Samhällsvetarprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Forskningsområden

Politiskt beteende; EU-studier; Medborgaropinion; Valforskning; Demokratiska innovationer

Forskning

Min doktorsavhandling kretsade kring medborgaropinion gentemot den Europeiska unionen (2019), och jag har därefter även skrivit en del om väljarbeteende i relation till Europarparlamentsval.

Min pågående forskning kretsar i huvudsak kring två områden som både kan relateras till politiskt beteende: folkomröstningar och politikers mandatackumulering. I relation till folkomröstningar har jag sett närmare på hur lokala folkomröstningar inverkar på det politiska klimatet, och mer specifikt på så kallade "vinnar/förlorar"-effekter utgående från resultatet av en folkomröstning.

Mandatackumulering, en process varvid en redan folkvald politiker förvärvar fler direkt folkvalda politiska mandat, är en omfattande praxis bland riksdagsledamöter och är något som jag tillsammans med min kollega Fredrik Malmberg analyserar från många olika perspektiv.

Vid sidan om dessa områden har jag i min forskning även sett närmare på demokratiattityder i östeuropa, hur politiska skandaler inverkar på det politiska förtroendet och hur demokratiska innovationer kan bidra till att förbättra demokratin.

Undervisning

Undervisar bland annat i internationell politik, samhällsvetenskapliga metoder och EU-kunskap.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Malmberg, F. & Karv, T. (2024). All good in the neighbourhood? : Exploring the role of local conditions for political trust and corruption perceptions within a minority context. Territory, Politics, Governance, vol. 12: 5, ss. 610-627.  

Karv, T. (2024). Om inte Thunberg, kanske Trump? : En studie om sambandet mellan samhällsskeptiska attityder och inställningen till globala politiska symboler. Statsvetenskaplig Tidskrift, vol. 126: 1, ss. 53-88.  

Karv, T. , Backström, K. & Strandberg, K. (2023). Consultative referendums and democracy - assessing the short-term effects on political support of a referendum on a municipal merger. Local Government Studies, vol. 49: 1, ss. 151-180.  

Malmberg, F. & Karv, T. (2023). Jacks of all trades, masters of none? Multiple-mandate holding and trust in local government. Local Government Studies,    

Karv, T. & Malmberg, F. (2023). Less is more or the more the merrier? Analysing attitudes towards multiple‐mandate holding among local officeholders. Scandinavian Political Studies, vol. 46: 1-2, ss. 75-98.  

Karv, T. & Strandberg, K. (2023). Only losers use excuses? Exploring the association between the winner-loser gap and referendum attitudes following a local referendum. Journal of Elections, Public Opinion, and Parties,  

Karv, T. (2022). Does the democratic performance really matter for regime support? : Evidence from the post-communist Member States of the European Union. East European Politics, vol. 38: 1, ss. 61-82.  

Karv, T. , Lindell, M. & Rapeli, L. (2022). How Context Matters : The Significance of Political Homogeneity and Language for Political Efficacy. Scandinavian Political Studies, vol. 45: 1, ss. 46-67.  

Backström, K. , Karv, T. & Strandberg, K. (2022). Kommunala folkomröstningar i Finland : En översikt av sambandet mellan folkomröstningsresultatet och kommunfullmäktiges agerande under åren 1991–2020. Politiikka, vol. 64: 1, ss. 9-31.  

Karv, T. & Strandberg, K. (2022). Lowered Expectations and Shifting Standards? – Two Survey Experiments exploring Neo‐populist Political Scandals and the Perceived Trustworthiness of Politicians. Scandinavian Political Studies, vol. 45: 2, ss. 178-201.  

Karv, T. (2022). Valet som bara kom och gick : Reflektioner kring välfärdsområdesvalet 2022. Finsk tidskrift , vol. 2, ss. 57-66.  

Strandberg, K. , Backström, K. , Berg, J. & Karv, T. (2021). Democratically Sustainable Local Development? The Outcomes of Mixed Deliberation on a Municipal Merger on Participants’ Social Trust, Political Trust, and Political Efficacy. Sustainability, : 13  

Strandberg, K. , Berg, J. , Karv, T. & Backström, K. (2021). When citizens met politicians – the process and outcomes of mixed deliberation according to participant status and gender. Innovation. The European Journal of Social Science Research, vol. 34: 5, ss. 638-655.  

Doktorsavhandlingar

Karv, T. (2019). Public Attitudes Towards the European Union : A study explaining the variations in public support towards the European Union within and between countries over time. Diss. Vasa : Åbo Akademi, 2019  

Kapitel i böcker, del av antologier

Bäck, M. , Karv, T. & Kestilä-Kekkonen, E. (2024). Finland: A Country of High Political Trust and Weak Political Self-efficacy. I Political Behaviour in Contemporary Finland : Studies of Voting and Campaigning in a Candidate-Oriented Political System. New York : Routledge (Routledge Advances in European Politics). S. 30-42.    

Blombäck, S. & Karv, T. (2023). Svensk Eu-Opinion I Tider Av Krig I Europa. I Ovisshetens tid : SOM-undersökningen 2022. Göteborgs universitet (SOM-rapport). S. 189-202.  

Karv, T. (2023). The party leader effect in the 2023 elections. I Finland Turned Right : Voting and Public Opinion in the Parliamentary Election of 2023. Åbo : Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi (samforsk). S. 28-34.  

Karv, T. (2022). Finlandssvenska åsikter om politik och politiker?. I Svenskfinland i Pandemitider : Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2020–2022. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi. S. 19-25.  

Karv, T. & Backström, K. (2022). Finlandssvenskarnas syn på folkomröstningar. I Svenskfinland i Pandemitider : Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2020–2022. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi. S. 33-40.  

Karv, T. & Malmberg, F. (2022). Finlandssvenskarnas åsikter om politikers mandatackumulering. I Svenskfinland i Pandemitider : Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2020–2022. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi. S. 41-46.  

Karv, T. (2022). Framtidsutsikter och åsikter om nuvarande livssituation i Svenskfinland. I Svenskfinland i Pandemitider : Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2020–2022. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi. S. 111-118.  

Karv, T. (2022). Religion och andlighet i Svenskfinland. I Svenskfinland i Pandemitider : Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2020–2022. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi. S. 97-102.  

Karv, T. (2022). Åsikter om det svenska i Finland bland finskspråkiga finländare. I Svenskfinland i Pandemitider : Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2020–2022. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi. S. 83-88.  

Karv, T. (2020). Det politiska förtroendet i Ankdammen. I Vad tycker Svenskfinland? : Resultat från den finlandssvenskamedborgarpanelen Barometern 2019-2020. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi. S. 43-48.  

Bäck, M. & Karv, T. (2020). Mellanmänskligt förtroende och åsikter om finlandssvenskar och det svenska språkets ställning i Finland. I Ur majoritetens perspektiv : Förklaringar till finskspråkiga finländares åsikter om svenskan i Finland. Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland). S. 66-82.  

Karv, T. , Lindell, M. & Rapeli, L. (2020). Politisk inkludering bland finlandssvenskar. I Vad tycker Svenskfinland? : Resultat från den finlandssvenskamedborgarpanelen Barometern 2019-2020. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi. S. 71-78.  

Karv, T. (2019). Party switching between the Parliamentary- and the EP elections. I Voting and Public Opinionin Finland : THE PARLIAMENTARY ELECTION OF 2019. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi. S. 51-57.  

Karv, T. & Bäck, M. (2019). Whom do Finns trust? : In-group and out-group trust in Finland. I Voting and Public Opinionin Finland : THE 2019 PARLIAMENTARY ELECTION IN FINLAND. Vasa/Åbo : Samforsk, Åbo Akademi. S. 45-50.  

Rapporter

Karv, T. & Backström, J. (2022). KULTURKONSUMTION, SPRÅKRELATIONER OCH INSTÄLLNING TILL DET SVENSKA I FINLAND UNDER PANDEMITIDER. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi  

Karv, T. & Backström, K. (2021). Följderna av en folkomröstning : Lärdomar från Korsholm. Vasa :  

Samlingsverk (redaktör)

Karv, T. (ed.) & Backström, J. (ed.) (2022). Svenskfinland i Pandemitider : Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2020–2022. Vasa : Samforsk, Åbo Akademi  

Sidan uppdaterades 2023-12-15