Urban Karlsson

Ingenjör|Engineer

Arbetsuppgifter

Jag tillhör IT-Support, en enhet inom Avdelningen för infrastruktur (INFRA).
Arbetsuppgifterna består av IT-support, installation av datorer och programvaror, uppstartshjälp i lärosalar mm.

Sidan uppdaterades 2023-09-21