Karin Jarnkvist

Spara favorit

Bakgrund

Jag disputerade i religionsvetenskap vid Umeå universitet år 2011 med avhandlingen "När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt - Berättelser om barn, brudar och bröllop". I avhandlingen berättar 16 brudar och brudgummar om sina tankar om äktenskap och giftermål. Syftet är att förstå den mening som unga vuxna skapar i sina bröllop och i berättelserna om dem. Genus och klass var centrala perspektiv i analysen av de intervjuades upplevelser och uttryck. Studien synliggör den komplexitet som präglar dagens genusrelationer samt den förändring som relationerna står i.

Forskningsområden

Sociala skiktningars betydelser för människors liv är centralt i min forskning. Jag är aktiv inom Forum för genusvetenskap (FGV) vid Mittuniversitetet och anlägger ofta ett genusteoretiskt och feministiskt perspektiv i forskningen.

Familj och nära relationer är områden jag gärna utforskar. Jag studerar skapandet av genus i nära relationer, barns betydelse för föräldrar samt hur människor förhandlar med varandra i nära relationer. Jag analyserar också narrativ om familjen som institution och normers inverkan och konsekvenser för individer i olika sammanhang.

Jag undersöker också religionens plats och funktion i vår tid och fokuserar särskilt på riter i min forskning. Avhandlingen behandlade vigselriten.

Pågående forskning

Under 2017 gör jag en kunskapsöversikt och en pilotstudie om borgerliga vigslar, begravningar och namngivningsceremonier. Här studerar jag riten som handling och den mening som människor skapar i olika former av ritualisering. Jag är bland annat intresserad av hur identitet görs (eller inte görs) i relation till religion/livsåskådning och genus.

Under 2015-2017 jobbar jag också i ett projekt om klimatförändringar och boende, där jag fokuserar på hur förhandlingar om klimatanpassningar sker inom familjen. Vi analyserar också betydelsen av klass, kön och etnicitet för hur människor relaterar till klimatrisker i förhållande till boendet.

Under 2014-2016 jobbade jag med olika forskningsprojekt om våld i nära relationer med fokus på uppbrottsprocesser och våldsutsattas upplevelser av kontakt med myndigheter. Här var perspektiv som genus och klass centrala i analysen.

Undervisning

Kvalitativ metod (A- till D-nivå)
Uppsatshandledning (B- till D-nivå)
Klass, kön och etnicitet 7,5 hp (A-nivå)

Övrigt

Jag är biträdande studierektor för sociologi/genusvetenskap och kontaktperson för den samhällsvetenskapliga avdelningen (SHV) i Mittuniversitetets arbete med gymnasiesamverkan.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Jarnkvist, K. (2018). Childbearing and Marriage : Investigating the Importance of Context for Meaning-Making of First-Time Marriage. Marriage and Family Review, , ss. 1-21.  

Jarnkvist, K. & Brännström, L. (2016). Stories of Victimization : Self-Positioning and Construction of Gender in Narratives of Abused Women. Journal of Interpersonal Violence,  

Jarnkvist, K. (2013). ”Som på film” : Filmens betydelse för brudpars berättelser om sina bröllop. Svensk kyrkotidning, : 4, ss. 70-72.

Böcker

Jarnkvist, K. & Koivunen Bylund, T. (2012). Ringar på vattnet : Svenska kyrkans arbete med barn och unga i Härnösands stift 2006-2011. Härnösand : Härnösands stift

Kapitel i böcker, del av antologier

Jarnkvist, K. & Gillander Gådin, K. (2015). Exposure to physical violence among senior high school students: An analysis of class and gender. I Being young in a neoliberal time : Transnational perspectives on challenges and possibilities for resistance and social change. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 79-89.

Jarnkvist, K. (2013). "Just like in the movies" : The effect of popular culture on brides' and grooms' stories about their weddings. I Mobilizing gender research : challenges and strategies. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 111-122.

Jarnkvist, K. (2010). En sång för vår son : Barnets betydelse i bröllopssamman­hanget.. I Och han tog dem i famnen : Texter om barn i kyrka och teologi.. Uppsala : Svenska kyrkan (Forskning för kyrkan). S. 7-23.  

Konferensbidrag

Brännström, L. & Jarnkvist, K. (2017). Stories of Victimization: Self-Positioning and Construction of Gender in Narratives of Abused Women. Paper presented at the II European Conference on Domestic Violence, Porto, Portugal, 6-9 September 2017

Jarnkvist, K. & Bellman, L. (2016). Narratives of climate risks in relation to housing. Paper presented at the Åre Risk Event, 14-16 June 2016, Åre, Sweden.

Rapporter

Jarnkvist, K. , Bellman, L. & Ekholm, S. (2017). Berättelser om klimatrisker och boende : Sociala strukturers betydelse för hur bostadsägare förhåller sig till klimatrisker i relation till sina bostäder. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2017:1).  

Bellman, L. , Ekholm, S. , Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Kvarnlöf, L. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & et al. (2016). Climate Change, Insurance, and Households : A Literature Review. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2016:2).  

Jarnkvist, K. & Brännström, L. (2016). Våldsutsattas upplevelser av kontakten med myndigheter : En intervjustudie med vuxna personer utsatta för våld i nära relationer i Västernorrland. Sundsvall : Mid Sweden University  

Jarnkvist, K. (2015). Kampanj R - Kunskapsbanken : Våldsutsattas upplevelser av uppbrott och kontakter med myndigheter.  

Samlingsverk (redaktör)

Jarnkvist, K. (ed.) & Molin, A. (ed.) (2016). Makten att berätta : om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 9).