Karl Pettersson

Studierektor

  • Tjänstetitel: Studierektor
  • Annan titel: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • Telefon arbete: 010-142 85 91
  • E-postadress: karl.pettersson@miun.se
  • Rumsnummer: A403