Karl Pettersson

Studierektor|Studierektor

  • Tjänstetitel: Studierektor
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST)
  • Telefon arbete: 010-1428591
  • E-postadress: karl.pettersson@miun.se
  • Rumsnummer: L402
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Datateknik, Datavetenskap