Karl Pettersson

Studierektor|Studierektor

  • Tjänstetitel: Studierektor
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • Telefon arbete: 010-142 85 91
  • E-postadress: karl.pettersson@miun.se
  • Rumsnummer: L402
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Datateknik, Datavetenskap

Publikationer

The remote server returned an error: (503) Server Unavailable.