Katarina Näslund

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Ansvarsområde: HSV, OMV (delar av)
  • Ämnen: Medicinsk vetenskap, Omvårdnad
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: 010-142 79 80
  • E-postadress: Katarina.Naslund@miun.se
  • Besöksadress: Hus E, Plan 1
  • Rumsnummer: E123

Som utbildningshandläggare på Fakulteten för Humanvetenskap administrerar jag följande program och kurser vid Campus Sundsvall:

Ämneslärarutbildning, inriktning mot arbete i gymnasieskolan (ULGYG), 300-330 hp
Sjuksköterskeutbildningen (VSSKG), 180 hp

Fristående kurser Omvårdnad (grundnivå).

Tveka inte för att höra av dig om du skulle ha några frågor!

Bakgrund

I min egen studiehistorik finns en kandidatexamen med inriktning mot Europastudier (huvudområdet statsvetenskap), en magisterexamen i Freds- och utvecklingsstudier, samt utlandsstudier i statsvetenskap och filosofi vid Brock University i Kanada.

Jag har tidigare jobbat med administration vid Svenska Handelskammaren i London, och spenderade några år hos Ikea innan min anställning vid Miun.

Övrigt

I administer the Teaching Programme in Upper Secondary School Education and the Nursing Programme, as well as freestanding courses in nursing science (BA-level). Don't hesitate to get in touch if you have any questions!