Katarina Näslund

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Ansvarsområde: OMV, HSV
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: 010-142 79 80
  • E-postadress: Katarina.Naslund@miun.se
  • Besöksadress: Sidsjövägen 5, Hus E, Plan 1
  • Rumsnummer: E123
  • Ämnen: Medicinsk vetenskap, Omvårdnad

Som utbildningshandläggare vid Fakulteten för Humanvetenskap administrerar jag följande program och kurser vid Campus Sundsvall:

- Sjuksköterskeutbildningen (VSSKG), 180 hp
- Fristående kurser Omvårdnad (grundnivå).

Jag är även inrapportör i utbildningsdatabasen Atlas för Insitutionen för Omvårdnad, och jag sitter som sekreterare i ämnes- och forskarkollegium för ämnet Engelska.

Tveka inte för att höra av dig om du skulle ha några frågor!

Bakgrund

I min egen studiehistorik finns en kandidatexamen med inriktning mot Europastudier (huvudområdet statsvetenskap) och en magisterexamen i Freds- och utvecklingsstudier från Linnéuniversitetet, samt utlandsstudier i statsvetenskap och filosofi vid Brock University i Kanada.

Jag har tidigare jobbat med administration vid Svenska Handelskammaren i London, och spenderade några år hos Ikea innan min anställning vid Miun.