Katarina Näslund

Katarina Näslund

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Ansvarsområde: OMV, HSV
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: 010-142 79 80
  • E-postadress: Katarina.Naslund@miun.se
  • Besöksadress: Sidsjövägen 5, Hus E, Plan 1
  • Rumsnummer: E123
  • Ort: Sundsvall

Som utbildningshandläggare vid Fakulteten för Humanvetenskap administrerar jag följande program och kurser vid Campus Sundsvall:

- Sjuksköterskeutbildningen (VSSKG), 180 hp
- Programmet för psykisk hälsa/ohälsa - särskild komplicerad problematik (VPSHG), 120 hp
(OBS! programstart ht-21)
- Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod 15,0 hp (fristående)
- Omvårdnad GR (C), Examensarbete 15,0 hp (fristående)

Jag är även inrapportör i utbildningsdatabasen Atlas för Insitutionen för Omvårdnad, och jag sitter som sekreterare i ämnes- och forskarkollegium för ämnet Engelska.

Tveka inte för att höra av dig om du skulle ha några frågor!

Bakgrund

- Kandidatexamen med inriktning mot Europastudier, huvudområdet statsvetenskap (Linnéuniversitetet)
- Magisterexamen i Freds- och utvecklingsstudier (Linnéuniversitetet)