Katarina Nordin

Katarina Nordin

Handläggare|Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Handläggare
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101428767
  • E-postadress: katarina.nordin@miun.se
  • Rumsnummer: L 320c
  • Ort: Sundsvall

Handläggare på Schemafunktionen