Katrin Lindbäck | miun.se

Katrin Lindbäck

Forskningsrådgivare|Research Advisor

  • Tjänstetitel: Forskningsrådgivare
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Ansvarsområde: NMT fakulteten
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1726590
  • E-postadress: katrin.lindback@miun.se
  • Besöksadress: Akademigatan 3
  • Rumsnummer: U224e (ingång till vänster vid Peak Innovation, sedan en trappa upp)

Bakgrund

Civilingenjör i ekosystemteknik, Lunds universitet, 2006.
Miljöhandläggare, SJ AB, 2007-2010.
Disputerad i naturgeografi, Uppsala universitet, 2015.
Forskare, Norska polarinstitutet, Tromsö, 2015-2022.
Forskningsrådgivare, Mittuniversitetet, 2022-

Forskningsområden

Naturvetenskap och teknik.

Sidan uppdaterades 2022-10-14