Kenth Näsström

Spara favorit

Nätverk
Arbetar primärt med nätverkt och kommunikation (cisco switchar, juniper routrar, Cisco ASA brandväggar, switching/routing), Wifi (Ruckus/Cisco) samt dagligt underhåll av DNS/DHCP data. Arbetet innefattar planering, drift, underhåll och utveckling av nätverket och relaterade produkter och tjänster.

IT Incident Manager
Jag är Mittuniversitetets IT Incident Manager och hanterar rapportering och kontakt gentemot MSB

Säkerhetsgrupp IT
Leder säkerhetsgruppen i IT-avdelningen

Videokonferens
Teknisk support för videokonferens med huvudsakligen Polycom utrustning och videokonferensbrygga