Kersti Holmin

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

  • Tjänstetitel: Handläggare Ladok
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428624
  • E-postadress: kersti.holmin@miun.se
  • Rumsnummer: E219
  • Ort: Sundsvall

Jag arbetar på Ladokenheten.

Sidan uppdaterades 2022-11-18