Kerstin Larsson

Kerstin Larsson

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

  • Tjänstetitel: Handläggare, Antagning
  • Annan titel: Antagningsenheten
  • Ansvarsområde: Gruppledare Antagningsenheten
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101428707
  • E-postadress: kerstin.larsson@miun.se
  • Rumsnummer: F208
  • Ort: Sundsvall

Övrigt

Internationell- och nationell antagning. Kontaktperson för DSV, EHB, EKS och MKV. Gruppledare Antagningsenheten. Svarar på frågor avseende reell kompetens i samband med tillträde till utbildning.