Kerstin Larsson

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

  • Tjänstetitel: Handläggare, Antagning
  • Annan titel: Antagningsenheten
  • Ansvarsområde: NMT
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: 010-142 87 07
  • E-postadress: kerstin.larsson@miun.se
  • Rumsnummer: F208

Övrigt

Internationell- och nationell antagning. Kontaktperson för DSV, EHB, EKS och MKV. Administrerar kurs inom program. Gruppledare för grupp 4 i den Virtuella organisationen (VO) för Universitetets- och högskolerådet (UHR) med ansvar för Öst- och Centraleuropa inkl Balkan samt Turkiet, Indien och Bangladesh.