Kerstin Nyström

Fakultetsadministratör|Faculty Administrator

  • Tjänstetitel: Fakultetsadministratör
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: 010-142 88 01
  • E-postadress: kerstin.nystrom@miun.se
  • Besöksadress: Hus J
  • Rumsnummer: Plan 3, J304
  • Ämnen: Bildjournalistik, Journalistik, Medie- och kommunikationsvetenskap

Publikationer

Rapporter

Färm, K. , Bystedt, A. , Nyström, K. & Nord, L. (2016). "Det brinner överallt!" : Medierapporteringen av skogsbranden i Västmanland 2014. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 29).