Mia Lind

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

Forskningsområden

Det senaste forskningsprojekten jag har var delaktig i :
- Experiences of the European Member States performing evaluations in projects and activities aimed at crime prevention. Finansierat av EUCPN. Rapporten från projektet finns att läsa här: https://eucpn.org/document/research-report-experiences-of-the-member-states-performing-evaluations-in-projects-and
- Planning for the impact evaluation of a crime prevention strategy.

Jag har medverkat i forskningsprojekt som rör rättspsykiatrin. Dels ett forskningsprojekt som handlade om HCR-20 Version 3 och dels ett forskningsprojekt som handlade om patienter som har lämnat den rättpsykiatriska vården. Jag har även medverkat i ett forskningsprojekt som rör stalkning.

Forskning

För tillfället är jag tjänstledig för doktorandstudier vid Umeå Universitet. Mitt avhandlingsarbete handlar om polisens brottsförebyggande arbete.

Undervisning

Jag undervisar i kriminologi främst på distans men även på campus. Jag undervisar i allt från vetenskaplig teori och metod till kriminologiska teorier.

Publikationer

Rapporter

Silva, T. C. & Lind, M. (2020). Experiences of the Member States performing evaluations in projects and activties aimed at crime prevention. Sundsvall : Mittuniversitetet (MIUN Studies in Criminology: Research Series 1).    

Sidan uppdaterades 2023-09-21