Ulrika Lif

Universitetsadjunkt|Lecturer

Bakgrund

Undervisning litteraturvetenskap (Mittuniversitetet 2005-)
Forskarutbildning litteraturvetenskap (Åbo Akademi pågående)

Forskningsområden

Lars Ahlins författarskap
Skönlitteratur/humaniora och hälsa

Forskning

Artikelavhandling om gestaltning av skam, Sofiamystik, modermotiv, djurmisshandel samt religiös och icke-religiös ritual i Lars Ahlins författarskap. Nämnda motiv sammanstrålar i en hos Lars Ahlin kristen och radikal jämlikhetsvision. Analysen genomförs i relation främst till tidigare Ahlinforskning och Dostojevskijs "Bröderna Karamazov".

Undervisning

Kreativt skrivande/Litteraturvetenskap
Klarspråk och lättläst

Övrigt

Meriterad lärare (2023)

Supported Education (2021-)

Mittuniversitetets Lika villkorspris (2012; delat med Tomas Berglund)

Manus för kortfilm: "Vacuum" (2005). Festivalvisning: Göteborg Film Festival (2005) & Umeå Filmfestival (2005). "Kulörta lyktor", (2008; medförfattare). Festivalvisning: Göteborg Film Festival (2008). TV-visning: SVT2 (2009) & SVT1 (2010, 2011 och 2014).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kristiansen, L. , Lif, U. & Asklund, H. (2017). Experiences on Participation in Literary Activities : Intellectual Stimuli Empower People with Mental Health Problems. Open Journal of Nursing, : 7, ss. 1307-1323.    

Lif, U. (2009). Litterär estetik för skapelsens sprängda pärlor. Provins, : 2, ss. 53-57.

Kapitel i böcker, del av antologier

Lif, U. & Asklund, H. (2020). Den ohållbara människan bakom diagnosen : Om litterära aktiviteters värde, funktion och komplexitet i vård och socialt arbete. I Kulturell hållbarhet - vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Stockholm/Göteborg : Makadam Förlag. S. 115-135.

Lif, U. (2020). "Väck upp hjärtat från döden" : Britt-Maris ritualer i Lars Ahlins Kanelbiten. I Rituella rum och heliga platser : Historiska, samtida och litterära studier. Skellefteå : Artos & Norma bokförlag. S. 217-243.

Lif, U. (2018). Ansikte mot ansikte med visheten : Sofiamystik hos Lars Ahlin. I Kvinnor och andlighet i norr : Historiska och litterära perspektiv. Skellefteå : Artos & Norma bokförlag. S. 89-117.

Lif, U. (2018). Dostojevskij, Ahlin, djuren - och jämlikheten. I Norrlandslitteratur : ekokritiska perspektiv, Göteborg, 2018. Göteborg : Makadam Förlag. S. 94-113.

Lif, U. , Asklund, H. & Kristiansen, L. (2016). LIFEHOPE Litteratur – en studie om ”makten att” berätta och berättelsens kraft. I Makten att berätta : om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 32-43.

Konferensbidrag

Lif, U. & Asklund, H. (2019). Den ohållbara människan bakom diagnosen : Om litterära aktiviteters värde och funktion i vård och socialt arbete. Paper presented at the Existential Medical Humanities, Södertörns högskola, Stockholm, 7-8 november, 2019

Lif, U. (2015). Ahlin, Dostojevskij, djuren - och jämlikheten. Paper presented at the Lars Ahlin 100 år, Lars Ahlinsällskapet, Mittuniversitetet, Teater Västernorrland med flera, Sundsvall, 17-18 oktober, 2015

Lif, U. (2015). Ansikte mot ansikte med visheten : Sofianska stråk hos Lars Ahlin. Paper presented at the Ahlinsymposium, arrangerat av Nätverket för litteratur och religion, Göteborgs universitet, 7-8 maj 2015

Rapporter

Lif, U. & Reinikainen, L. (2021). Rapport : Lika villkor inom forskarutbildningen HUV HT20/VT21. Mittuniversitetet  

Sidan uppdaterades 2023-09-01