Lars Hammarström

  • Akademisk titel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428913
  • E-postadress: lars.hammarstrom@miun.se
  • Rumsnummer: D244
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad, Vårdvetenskap

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Hammarström, L. , Andreassen Devik, S. , Häggström, M. & Hellzén, O. (2022). Meanings of carers’ lived experience of “regulating oneself” in forensic psychiatry. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 17: 1  

Hammarström, L. , Devik, S. A. , Hellzén, O. & Häggström, M. (2022). "You Know Where the Boundary Is When You Cross It"-A Phenomenological Understanding of Vulnerability as Experienced by Carers in Forensic Inpatient Care. Issues in Mental Health Nursing, vol. 43: 8, ss. 712-720.  

Hammarström, L. , Andreassen Devik, S. , Hellzén, O. & Häggström, M. (2020). The path of compassion in forensic psychiatry. Archives of Psychiatric Nursing, vol. 34: 6, ss. 435-441.    

Hammarström, L. , Häggström, M. , Andreassen Devik, S. & Hellzén, O. (2019). Controlling emotions : nurses’ lived experiences caring for patients in forensic psychiatry. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 14: 1    

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Hammarström, L. (2022). “To see the person behind the crime, through the eyes of the person behind the keychain” : - Carers lived experiences of patient encounters in forensic inpatient care.. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid sweden university, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 370)  

Konferensbidrag

Hammarström, L. (2021). The Path of Compassion in Forensic Psychiatry : Poster presentation. I Global Virtual Summit on World Nursing : The Future of Nursing: Navigating Beyond the Horizon.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Hammarström, L. (2020). Encounters with patients in forensic inpatient care : Nurses lived experiences of patient encounters and compassion in forensic inpatient care. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University licentiate thesis : 174)  

Sidan uppdaterades 2022-11-18