Lars Hammarström

Lars Hammarström

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428913
  • E-postadress: lars.hammarstrom@miun.se
  • Rumsnummer: D244
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad

Forskningsområden

Omvårdnad/Psykiatri/Rättspsykiatri

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Hammarström, L. , Andreassen Devik, S. , Hellzén, O. & Häggström, M. (2020). The path of compassion in forensic psychiatry. Archives of Psychiatric Nursing, vol. 34: 6, ss. 435-441.    

Hammarström, L. , Häggström, M. , Andreassen Devik, S. & Hellzén, O. (2019). Controlling emotions : nurses’ lived experiences caring for patients in forensic psychiatry. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 14: 1    

Konferensbidrag

Hammarström, L. (2021). The Path of Compassion in Forensic Psychiatry : Poster presentation. I Global Virtual Summit on World Nursing : The Future of Nursing: Navigating Beyond the Horizon.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Hammarström, L. (2020). Encounters with patients in forensic inpatient care : Nurses lived experiences of patient encounters and compassion in forensic inpatient care. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University licentiate thesis : 174)