Lena Burman

Spara favorit

Jag är forskningskommunikatör på CER (Centrum för forskning om ekonomiska relationer) samt projektledare för studentkommunikation på Mittuniversitetets kommunikationsavdelning. Mitt arbete som projektledare omfattar bland annat events, rekryteringsaktiviteter och kampanjer.

Jag arbetar också med:
– Utvärderingar och budgetuppföljningar
– Riktlinjer och handlingsplan för studentkommunikation
– Varumärkesfrågor med koppling till Mittuniversitetets egna studenter
– Målgruppsansvar för Mittuniversitetets egna studenter


Publikationer

Proceedings (redaktörsskap)

Ehrnerfeldt-Burman, L. (ed.) , Fredman, P. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Friluftsforskning 2008. Sammanfattning av presentationer vid konferensen Friluftsforskning 2008 den 12-13 november vid Karlstads universitet. (Friluftsliv i förändring 6).    

Samlingsverk (redaktör)

Fredman, P. (ed.) , Karlsson, S. (ed.) , Romild, U. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Vad är friluftsliv? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Östersund : Mittuniversitetet. Etour (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 4).  

Fredman, P. (ed.) , Karlsson, S. (ed.) , Romild, U. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Vara i naturen – varför eller varför inte? : Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Östersund : ETOUR (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 2).  

Fredman, P. (ed.) , Karlsson, S. (ed.) , Romild, U. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Vilka är ute i naturen? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Östersund : ETOUR (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 1).