Lena Burman

Lena Burman

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Fakultetskommunikation HUV
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen (KOM)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428449
  • Mobiltelefon arbete: 072-2159931
  • E-postadress: lena.e.burman@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer, ETOUR

Jag är forskningskommunikatör på Centrum för ekonomiska relationer, CER, och turismforskningsinstitutet ETOUR. Mitt arbete omfattar bland annat kommunikationsplanering, projektledning, produktion, webb och relationsskapande aktiviteter.

Bakgrund

– Utvärderingar och budgetuppföljningar
– Marknadskommunikation
– Eventkoordinator
– Omvärldsbevakning och pr-arbete
– Riktlinjer och handlingsplan för kommunikation

Publikationer

Proceedings (redaktörsskap)

Ehrnerfeldt-Burman, L. (ed.) , Fredman, P. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Friluftsforskning 2008. Sammanfattning av presentationer vid konferensen Friluftsforskning 2008 den 12-13 november vid Karlstads universitet. (Friluftsliv i förändring 6).    

Samlingsverk (redaktör)

Fredman, P. (ed.) , Karlsson, S. (ed.) , Romild, U. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Vad är friluftsliv? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Östersund : Mittuniversitetet. Etour (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 4).  

Fredman, P. (ed.) , Karlsson, S. (ed.) , Romild, U. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Vara i naturen – varför eller varför inte? : Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Östersund : ETOUR (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 2).  

Fredman, P. (ed.) , Karlsson, S. (ed.) , Romild, U. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Vilka är ute i naturen? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Östersund : ETOUR (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 1).