Lena Burman

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Fakultetskommunikation HUV
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen
  • Telefon arbete: 010-142 84 49
  • Mobiltelefon arbete: 072-2159931
  • E-postadress: lena.e.burman@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer

Jag är forskningskommunikatör på CER, Centrum för ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet. Mitt arbete omfattar bland annat kommunikationsplanering, produktion, webb och relationsskapande aktiviteter.

Bakgrund

– Utvärderingar och budgetuppföljningar
– Sökmotoroptimering
– Omvärldsbevakning och pr-arbete
– Riktlinjer och handlingsplan för kommunikation

Publikationer

Proceedings (redaktörsskap)

Ehrnerfeldt-Burman, L. (ed.) , Fredman, P. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Friluftsforskning 2008. Sammanfattning av presentationer vid konferensen Friluftsforskning 2008 den 12-13 november vid Karlstads universitet. (Friluftsliv i förändring 6).    

Samlingsverk (redaktör)

Fredman, P. (ed.) , Karlsson, S. (ed.) , Romild, U. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Vad är friluftsliv? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Östersund : Mittuniversitetet. Etour (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 4).  

Fredman, P. (ed.) , Karlsson, S. (ed.) , Romild, U. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Vara i naturen – varför eller varför inte? : Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Östersund : ETOUR (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 2).  

Fredman, P. (ed.) , Karlsson, S. (ed.) , Romild, U. (ed.) & Sandell, K. (ed.) (2008). Vilka är ute i naturen? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Östersund : ETOUR (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 1).