Lennart Johansson

Fastighetschef|Director of Campus Affairs

  • Tjänstetitel: Fastighetschef
  • Annan titel: Säkerhets och säkerhetsskyddschef
  • Ansvarsområde: Lokaler och säkerhet samt tekniskservice och underhåll
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428320
  • E-postadress: lennart.johansson@miun.se
  • Besöksadress: Studentplan 5, Östersund
  • Rumsnummer: E311
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2022-11-18