Lilly-Mari Sten

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428658
  • E-postadress: lilly-mari.sten@miun.se
  • Rumsnummer: Q105b (Östersund), D243 (Sundsvall)
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Kvalitetsteknik

Bakgrund

Jag har en yrkesmässig bakgrund inom verksamhetsutveckling, planering, styrning och uppföljning. Jag har även arbetat som ekonom.

Min grundutbildning består av en kandidatexamen i nationalekonomi, en magisterexamen i företagsekonomi och en magisterexamen i kvalitets- och ledarskapsutveckling från Mittuniversitetet. Jag påbörjade min forskarutbildning i kvalitetsteknik hösten 2018.

Forskningsområden

Jag är doktorand i ett forskningsprojekt finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse. Projektet syftar till att skapa ny kunskap om hur effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvårdens vårdkedja kan förbättras med specifikt fokus på ledarskap, vårdkontinuitet, säkerhetskultur och lärande. Projektet är ett samskapande mellan två ämnen, kvalitetsteknik och omvårdnad.

Undervisning

Jag deltar i vårt magisterprogram Kvalitets- och ledarskapsutveckling samt i kursen Processer och verktyg för ständiga förbättringar.

Forskningsprojekt

Avslutade

Ökad kvalitet och effektivitet i vårdkedjor

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2021). Improving Team Collaboration in Patient Transfer Processes by Co-Workers’ Perceptions and Suggestions. Quality Innovation Prosperity, vol. 25: 2, ss. 1-18.    

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2021). The development of a measurement instrument focusing on team collaboration in patient transfer processes. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 13: 1, ss. 45-62.    

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2020). Improving ICU transitional care by combining quality management and nursing science - two scientific fields meet in a systematic literature review. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 12: 3, ss. 385-403.    

Konferensbidrag

Ingelsson, P. , Sten, L. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2019). Assessing Quality Management culture in order to develop ICU transitional care. I 22nd QMOD conference : Quality and Service Sciences ICQSS 2019.

Häggström, M. , Sten, L. , Bäckström, I. & Ingelsson, P. (2019). How to improve the transfer process from intensive care to general wards - listening to the co-workers. I Leadership and strategies for Sustainable Quality and Innovation in the 4th Industrial Revolution. Lund. Lund :

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2019). The development of a measurement instrument focusing on team collaboration in the patient transfer process from intensive care to the general ward. Paper presented at the 22nd QMOD-ICQSS Conference, Krakow, 13-15 October, 2019

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Sten, L. (2021). Understanding How to Improve Team Collaboration Within Intensive Care Unit Transitional Care from the Perspective of Quality Management. Lic.-avh. (Sammanläggning) Östersund/Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University licentiate thesis : 182)