Lilly-Mari Sten

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428658
  • E-postadress: lilly-mari.sten@miun.se
  • Rumsnummer: Q105b (Östersund), D243 (Sundsvall)
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Kvalitetsteknik

Bakgrund

Jag har en yrkesmässig bakgrund inom verksamhetsutveckling, planering, styrning och uppföljning. Jag har även arbetat som ekonom.

Min grundutbildning består av en kandidatexamen i nationalekonomi, en magisterexamen i företagsekonomi och en magisterexamen i kvalitets- och ledarskapsutveckling från Mittuniversitetet. Jag påbörjade min forskarutbildning i kvalitetsteknik hösten 2018.

Forskningsområden

Team och teamutveckling samt ledningsgrupper som team och med koppling till hållbar kvalitetsutveckling och hållbar kvalitetskultur.

Forskning

Jag har deltagit i ett forskningsprojekt finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse. Projektet syftade till att skapa ny kunskap om hur kvalitet och effektivitet i hälso- och sjukvårdens vårdkedja kan förbättras med specifikt fokus på ledarskap, vårdkontinuitet, säkerhetskultur och lärande. Jag studerade hur teamarbete inom och mellan vårdavdelningar sker och kan förbättras. Projektet var ett samskapande mellan två ämnen, kvalitetsteknik och omvårdnad.

Undervisning

Jag deltar i vårt magisterprogram Kvalitets- och ledarskapsutveckling.

Forskningsprojekt

Avslutade

Ökad kvalitet och effektivitet i vårdkedjor

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2021). Improving Team Collaboration in Patient Transfer Processes by Co-Workers’ Perceptions and Suggestions. Quality Innovation Prosperity, vol. 25: 2, ss. 1-18.    

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2021). The development of a measurement instrument focusing on team collaboration in patient transfer processes. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 13: 1, ss. 45-62.    

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2020). Improving ICU transitional care by combining quality management and nursing science - two scientific fields meet in a systematic literature review. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 12: 3, ss. 385-403.    

Konferensbidrag

Sten, L. , Ingelsson, P. & Häggström, M. (2022). Characteristics and success factors for top management teams in managing organizations towards sustainable quality culture – a scoping review. Paper presented at the 9th International Conference, Mechanics and Materials in Design M2D2021, Madeira, Portugal, June 26-30, 2022.  

Sten, L. & Ingelsson, P. (2022). Sustainable quality culture and characteristics of top management teams : Can it be measured?. Paper presented at the 28th annual International Sustainable Development Research Society ISDRS conference, Stockholm, June 15-17, 2022.

Ingelsson, P. , Sten, L. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2019). Assessing Quality Management culture in order to develop ICU transitional care. I 22nd QMOD conference : Quality and Service Sciences ICQSS 2019.

Häggström, M. , Sten, L. , Bäckström, I. & Ingelsson, P. (2019). How to improve the transfer process from intensive care to general wards - listening to the co-workers. I Leadership and strategies for Sustainable Quality and Innovation in the 4th Industrial Revolution. Lund. Lund :

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2019). The development of a measurement instrument focusing on team collaboration in the patient transfer process from intensive care to the general ward. Paper presented at the 22nd QMOD-ICQSS Conference, Krakow, 13-15 October, 2019

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Sten, L. (2021). Understanding How to Improve Team Collaboration Within Intensive Care Unit Transitional Care from the Perspective of Quality Management. Lic.-avh. (Sammanläggning) Östersund/Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University licentiate thesis : 182)  

Rapporter

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Häggström, M. & Sten, L. (2022). Slutrapport för projektet Ökad kvalitet och effektivitet i vårdkedjor : Finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, projekt nr 20170084. Östersund : Mittuniversitetet  

Sidan uppdaterades 2022-03-11