Linda Rönnberg

Doktorand

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: 010-1428019
  • E-postadress: linda.ronnberg@miun.se
  • Rumsnummer: K241
  • Ort: Östersund

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Rönnberg, L. , Nilsson, U. , Hellzén, O. & Melin-Johansson, C. (2021). Beyond the monitors : Anaesthesiologists’ experiences of the process of extubation. Scandinavian Journal of Caring Sciences,    

Rönnberg, L. , Nilsson, U. , Hellzén, O. & Melin-Johansson, C. (2019). The Art Is to Extubate, Not to Intubate-Swedish Registered Nurse Anesthetists' Experiences of the Process of Extubation After General Anesthesia. Journal of Perianesthesia Nursing, vol. 34: 4, ss. 789-800.  

Melin-Johansson, C. , Palmqvist, R. & Rönnberg, L. (2017). Clinical intuition in the nursing process and decision-making : A mixed studies review. Journal of Clinical Nursing, vol. 26: 23-24, ss. 3936-3949.  

Rönnberg, L. & Nilsson, U. (2015). Swedish Nurse Anesthetists' Experiences of the WHO Surgical Safety Checklist. Journal of Perianesthesia Nursing, vol. 30: 6, ss. 468-475.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Rönnberg, L. (2020). Tracheal Extubation of Patients Cared for in the Anesthesia Setting : Experiences Described by Registered Nurse Anesthetists and Anesthesiologists. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University licentiate thesis : 170)