Lisa Sällvin

Spara favorit

Forskningsområden

Information Systems

Pågående forskning

Är med i Forum för digitalisering (FODI).