Lisa Sällvin

Universitetsadjunkt i data- och systemvetenskap

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt i data- och systemvetenskap
  • Annan titel: Programansvarig civilingenjör industriell ekonomi
  • Avdelning: Institutionen för Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem (KKI)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428588
  • Mobiltelefon arbete: 072-5818988
  • E-postadress: lisa.sallvin@miun.se
  • Rumsnummer: L422
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Industriell organisation och ekonomi, Datateknik

Forskning

Är med i Forum för digitalisering (FODI).

Forskningsprojekt

Pågående

Gaming4Coding

Avslutade

Digitaliseringsagenterna

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2020). Remaking and reinforcing mathematics and technology with programming – teacher perceptions of challenges, opportunities and tools in K-12 settings. The international journal of information and learning technology, vol. 37: 5, ss. 309-321.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2021). Olika programmeringsverktyg och lärares fortbildning : Hinder och möjligheter. I Programmering i skolmatematiken : möjligheter och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 143-155.

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2020). The Introduction of Programming in K-12 Technology and Mathematics : Teacher choice of programming tools and their perceptions of challenges and opportunities. I Education Applications & Developments V : Advances in Education and Educational Trends. Portugal : inScience Press (Advances in Education and Educational Trends Series). S. 117-126.  

Konferensbidrag

Sällvin, L. , Mozelius, P. & Humble, N. (2023). 3 Games 4 Coding – Do girls feel welcome?. I INTED2023 Proceedings. (INTED Proceedings). S. 4612--4620.  

Mozelius, P. , Humble, N. , Sällvin, L. , Öberg, L. , Pechuel, R. & Fernández-Manjón, B. (2022). How to get the girls Gaming : A Literature Study on Inclusive Design. I Proceedings of the 16th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2022). Reading, UK : . S. 396--402.  

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2021). You can't Escape Learning, but Maybe you can get out of the room! : Game-based Learning for Programming Education. I Proceedings of the 15th European Conference on Game Based Learning : A Virtual Conference hosted by The University of Brighton, UK, 23-24 September 2021. Reading : (European Conference on Game Based Learning (ECGBL 2021)). S. 359--367.    

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2019). On the Role of Unplugged Programming in K-12 Education. I Proceedings of the 18th European Conference on e-Learning, ECEL. Reading, UK : . S. 224--230.    

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2019). Teacher Challenges And Choice Of Programming Tools For Teaching K-12 Technology And Mathematics. I Education and new developments (END2019). Porto, Portugal : (Education and new developments). S. 431--435.  

Övrigt

Humble, N. , Sällvin, L. & Mozelius, P. (2019). Programmering i matte och teknik. Stockholm : Lärarförbundet. (Pedagogiska magasinet).  

Sidan uppdaterades 2023-01-10