Lisbeth Kristiansen

Spara favorit

Bakgrund

Min kliniska bakgrund är att jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1994. Vidare är jag specialistsjuksköterska inom psykiatrisk omvårdnad sedan 2001. År 2006 disputerade jag på Karolinska Institutet.

Forskningsområden

Livsstil och hälsa för personer med psykiska ohälsa. Barn och ungdomars hälsa. Förbättrat patientsäkerhet genom systematisk studentsimulering. Akademiseringsprocesser i nordiska sjuksköterske/professionsutbildningar.

Pågående forskning

Forskningsprojektet LIFEHOPE -LIFEstyle and Healthy Outcome in Physical Education- är fokuserad på att metodutveckla, undersöka och genomföra livstilsförbättrande interventioner för personer med olika grad av psykisk ohälsa. Vi har arbetat fram en metodik för systematisk grupputbildning och individanpassad stöd. 
-Projektet är genom en referensgrupp lokalt förankrat med representanter från patientorganisationen Riksförbundet för Mental och Social Hälsa samt från Västernorrlands läns landsting. Vi har genomfört flera delstudier regionalt. 
- LIFEHOPE arbetar även tvärvetenskapligt med litteraturvetarna Ulrika Lif och Helen Asplund avdelningen för humaniora och under deras ledning har vi genomfört en kontrollperiod med litterära aktiviteter i en av våra grupper. Vidare jobbar vi med avdelningen för Informations- och kommunikationssystem och Tingting Zhang när det gäller utveckling av applikationer för smarta telefoner. På europeisk nivå planerar vi en del forskningsaktiviteter där  fyra europeiska omvårdnadsinstitutioner samt ett forskningsinstitut är aktiva. 
Projektet startades 2009 av mig och jag är fortfarande projektledare.Vi har formerat oss som en forskargrupp med projektdoktoranden Ylva Rönngren, Annette Björk, doktorand i rehabiliteringsvetenskap, David Haage, Mats Jong och undertecknat på avdelningen för omvårdnad. 

Övrigt

Har varit projektledare och studierektor för den Mittnordiska forskarskolan för omvårdnad och omsorg 2013-2015 miun.se/forskarskola

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Rönngren, Y. , Björk, A. , Audulv, Å. , Enmarker, I. , Kristiansen, L. & Haage, D. (2018). Educational nurse-led lifestyle intervention for persons with mental illness.. International Journal of Mental Health Nursing, vol. 27: 3, ss. 1022-1031.  

Rönngren, Y. , Björk, A. , Kristiansen, L. , Haage, D. , Enmarker, I. & Audulv, Å. (2018). Meeting the needs? Perceived support of a nurse-led lifestyle programme for young adults with mental illness in a primary health-care setting. International Journal of Mental Health Nursing, vol. 27: 1, ss. 390-399.  

Kleebthong, D. , Chareonsuk, S. & Kristiansen, L. (2018). Thai psychiatric nurses' experiences and perceptions of the professional role when caring for older people displaying depressive symptoms. Open Journal of Nursing, : 1, ss. 45-59.    

Valan, L. , Sundin, K. , Kristiansen, L. & Jong, M. (2017). Child health nurses’ experiences and opinions of parent Internet use. Early Child Development and Care,  

Kristiansen, L. , Lif, U. & Asklund, H. (2017). Experiences on Participation in Literary Activities : Intellectual Stimuli Empower People with Mental Health Problems. Open Journal of Nursing, : 7, ss. 1307-1323.    

Lundberg, K. , Jong, M. C. , Kristiansen, L. & Jong, M. (2017). Health Promotion in Practice—District Nurses׳ Experiences of Working with Health Promotion and Lifestyle Interventions Among Patients at Risk of Developing Cardiovascular Disease. Explore, vol. 13: 2, ss. 108-115.  

Kleebthong, D. , Chareonsuk, S. & Kristiansen, L. (2017). Older Thai peoples' perceptions and experiences of major depression. Global Journal of Health Science, vol. 9: 9, ss. 26-35.    

Häggström, M. , Bäckström, B. , Vestling, I. , Hallin, K. , Segevall, C. & Kristiansen, L. (2017). Overcoming reluctance towards High Fidelity Simulation : a mutual challenge for nursing students’ and faculty teachers. Global Journal of Health Science, vol. 9: 7, ss. 127-137.    

Rönngren, Y. , Björk, A. , Haage, D. , Audulv, Å. & Kristiansen, L. (2017). Perspectives of a tailored lifestyle program for people with severe mental illness receiving housing support. Perspectives in psychiatric care, vol. 54: 2, ss. 309-316.  

Helen, O. & Kristiansen, L. (2017). Violence Risk Assessment in Forensic Nurses’ Clinical Practice : A Qualitative Interview Study. Global Journal of Health Science, vol. 9: 12    

Kristiansen, L. , Rising Holmström, M. & Olofsson, N. (2016). Assessing the Construct Validity and Reliability of School Health Records Using the 'Health Dialogue Questionnaire' in the Eleventh Grade. AIMS Public Health, vol. 3: 3, ss. 470-486.    

Hallin, K. , Häggström, M. , Bäckström, B. & Kristiansen, L. (2016). Correlations between Clinical Judgement and Learning Style Preferences of Nursing Students in the Simulation Room. Global Journal of Health Science, vol. 8: 6    

Hallin, K. , Bäckström, B. , Häggström, M. & Kristiansen, L. (2016). High-fidelity simulation : Assessment of student nurses' team achievements of clinical judgment. Nurse Education in Practice, vol. 19, ss. 12-18.  

Olofsson, N. , Rising Holmström, M. & Kristiansen, L. (2015). Assessing the Construct Validity and Reliability of School Health Records of the ‘Health Dialogue Questionnaire,’ in 7th Grade in Compulsory School. MOJ Public Health, vol. 2: 1    

Blusi, M. , Kristiansen, L. & Jong, M. (2015). Exploring the influence of Internet-based caregiver support on experiences of isolation for older spouse caregivers in rural areas : a qualitative interview study. International Journal of Older People Nursing, vol. 10: 3, ss. 211-220.  

Olsson, H. , Audulv, Å. , Strand, S. & Kristiansen, L. (2015). Reducing or Increasing Violence in Forensic Care : A Qualitative Study of Inpatient Experiences. Archives of Psychiatric Nursing, vol. 29: 6, ss. 393-400.  

Rising Holmström, M. , Marie, H. & Kristiansen, L. (2015). Skolsköterskans rolltransformering till den nya hälsofrämjande positionen : (The transformation of the school nurse’s role towards the new health-promoting position). Nordic journal of nursing research, vol. 35: 4, ss. 210-217.  

Kristiansen, L. , Häggström, M. , Hallin, K. , Andersson, I. & Bäckström, B. (2015). Svensk översättning, kvalitativ relevansvärdering och kvantitativ reliabilitetstestning av Lasater Clinical Judgment Rubric : Swedish translation, qualitative relevance evaluation and quantitative reliability test of Lasater Clinical Judgment Rubric . Nordic journal of nursing research, vol. 35: 2, ss. 113-122.  

Lundberg, K. , Kristiansen, L. , Jong, M. C. & Jong, M. (2014). District Nurses Experiences of Working with Health Promotion and Lifestyle Interventions Among Patients at Risk of Developing Cardiovascular Disease. Journal of Alternative and Complementary Medicine, vol. 20: 5, ss. A118-A118.  

Nystedt, A. , Kristiansen, L. , Ehrenstråle, K. & Hildingsson, I. (2014). Exploring Some Swedish Women’s Experiences of Support During Childbirth. International Journal of Childbirth, vol. 4: 3, ss. 183-190(8).  

Häggström, M. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2014). Important quality aspects in transfer process. International Journal of Health Care Quality Assurance, vol. 27: 2, ss. 123-139.    

Rönngren, Y. , Björk, A. , Haage, D. & Kristiansen, L. (2014). LIFEHOPE.EU – Lifestyle & Healthy Outcome in Physical Education : Development of a lifestyle intervention program for people with severe mental illness: Physical activity, dietary changes, and cognitive adaptation training. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, vol. 21: 10, ss. 924-930.  

Olsson, H. , Strand, S. & Kristiansen, L. (2014). Reaching a turning point – how patients in forensic care describe trajectories of recovery. Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 28: 3, ss. 505-514.  

Rising Holmström, M. , Olofsson, N. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2014). Transitions in the Swedish school system and the impact on student's positive self-reported-health. BMC Public Health, vol. 14, ss. Art. no. 1045    

Olsson, H. , Strand, S. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2014). Turning points and treatment readiness in forensic patients : A study based on staff experiences.. Nordisk sygeplejeforskning, vol. 4: 3, ss. 175-188.

Holmström, M. , Olofsson, N. & Kristiansen, L. (2013). Assessing the validity and reliability of the "Health Dialogue" in 10-year-olds. British Journal of School Nursing, vol. 8: 8, ss. 384-391.  

Olsson, H. , Strand, S. , Kristiansen, L. , Sjöling, M. & Asplund, K. (2013). Decreased risk for violence in patients admitted to forensic care, measured with the HCR-20. Archives of Psychiatric Nursing, vol. 27: 4, ss. 191-197.  

Rising Holmström, M. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2013). Promoting a relationship-based health practice : A challenge for school nurses. British Journal of School Nursing, vol. 8: 1, ss. 30-38.

Häggström, M. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2013). To reduce technology prior discharge from intensive care –important but difficult? : A grounded theory. Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 27: 3, ss. 506-515.  

Holmström, M. , Olofsson, N. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2012). Exploring the development of school children´s health. British Journal of School Nursing, vol. 7: 4, ss. 189-197.

Rising Holmström, M. , Olofsson, N. , Kristiansen, L. & Asplund, K. (2012). Health among   6-year-old children in a Swedish county: Based on the health Dialogue.. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. feb    

Häggström, M. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2012). How can nurses facilitate patient’s transitions from intensive care? : A grounded theory of nursing. Intensive & Critical Care Nursing, vol. 28: 4, ss. 224-233.  

Kristiansen, L. , Björk, A. , Kock, V. B. , Nilsson, A. , Rönngren, Y. , Smedberg, A. & Trillo, Å. (2011). Urinary incontinence and newly invented pad technique: patients', close relatives' and nursing staff's experiences and beliefs. International Journal of Urological Nursing, vol. 5: 1, ss. 21-30.  

Kristiansen, L. , Hellzén, O. & Asplund, K. (2010). Left alone - Swedish nurses' and mental health workers' experiences of being care providers in a social psychiatric dwelling context in the post-health-care-restructuring era. A focus-group interview study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 24: 3, ss. 427-435.  

Häggström, M. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2009). Struggle with a gap between intensive care units and general wards. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 4: 3, ss. 181-192.    

Kristiansen, L. (2007). Die Auswirkung der Meinung von Pflegekräften uber das Verhalten und die sozialen Fähigkeiten von patienten auf die mit den Patienten verbrachte Zeit. Psychiatriche Pflege, vol. 13: 6, ss. 329-336.

Kristiansen, L. (2007). Hot och våld i en del av vardagen. Tidningen Äldreomsorg, vol. 4: 23, ss. 5-10.

Kristiansen, L. , Hellzén, O. & Asplund, K. (2006). Swedish assistant nurses´experiences of job satisfaction when caring for persons suffering from dementia and behavioural disturbances : An interview study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 1: 4, ss. 245-256.    

Kristiansen, L. , Dahl, A. , Asplund, K. & Hellzén, O. (2005). The impact of nurses' opinion of client behaviour and level of social functioning on the amount of time they spend with clients. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, vol. 12: 6, ss. 719-727.

Hellzén, O. , Kristiansen, L. & Norbergh, K. (2004). Being an outsider : nurses' statements about a vignette of an elderly resident with a schizophrenia diagnosis and dementia behaviour.. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, vol. 11: 2, ss. 213-220.  

Hellzén, O. , Kristiansen, L. & Norbergh, K. (2004). Living in a group dwelling : how do residents spend their time in a psychiatric group dwelling?. International Journal of Nursing Studies, vol. 41: 6, ss. 651-659.  

Hellzén, O. , Kristiansen, L. & Asplund, K. (2003). En studie i kvantitetssäkring av omvårdnad – En möjlig metod att fokusera kvaliteten?. Incitament : för en hälso- & sjukvård i förvandling, vol. 12: 7, ss. 638-640.

Hellzén, O. , Kristiansen, L. & Norbergh, K. G. (2003). Nurses' attitudes towards older residents with long-term schizophrenia.. Journal of Advanced Nursing, vol. 43: 6, ss. 616-622.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kristiansen, L. (2006). Features of Swedish municipal elderly and psychiatric group dwelling care after the health-care reforms of the 1990s. Diss. (Sammanläggning) Stockholm : Karolinska Institutet, 2006

Kapitel i böcker, del av antologier

Lif, U. , Asklund, H. & Kristiansen, L. (2016). LIFEHOPE Litteratur – en studie om ”makten att” berätta och berättelsens kraft. I Makten att berätta : om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 32-43.

Kristiansen, L. (2012). Låt den ilskna maktlösheten komma till tals. I Att leva med psykisk ohälsa : - ett närstående perspektiv. Lund : Studentlitteratur. S. 113-124.

Kristiansen, L. & Strand, S. (2010). Rättspsykiatri. I Omvårdnad vid psyskisk ohälsa - på grundläggande nivå. Lund : Studentlitteratur. S. 279-303.

Kristiansen, L. & Strand, S. (2006). Rättspsykiatrisk omvårdnad. I Psykiatrisk omvårdnad. Lund : Studentlitteratur.

Konferensbidrag

Rising Holmström, M. , Olofsson, N. , Kristiansen, L. & Asplund, K. (2011). Health among 6-year-old children in a Swedish county: Based on the Health dialogue. Paper presented at the First PNAE Congress on Peadiatric Nursing

Nystedt, A. , Kristiansen, L. & Hildingsson, I. (2010). Exploring some Swedish womens´ experiences of support during childbirth. Paper presented at the Monthly Seminar La trobe University, Melbourne Australia 2010 03 24

Strand, S. , Olsson, H. & Kristiansen, L. (2009). To decreas the risk for violence for patients sentenced to forensic psychiatric care- personnel and patient´s views.

Kristiansen, L. & Myringer, B. M. (2009). Well designed e-learning courses can make tacit knowledge visible, valuable, communicational and induce reflexive capacity- A study among "untraditional students".

Nystedt, A. , Kristiansen, L. , Ehrenstråle, k. & Hildingsson, I. (2009). Women´s experiences of support during Childbirth.