Liselott Zell

Liselott Zell

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)
  • Telefon arbete: +46101428745
  • E-postadress: liselott.zell@miun.se
  • Anställd vid ämnet: Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap