Louise Malmgren

Spara favorit

Övrigt

Handläggning av anställning/befordran av lärare inom fakulteten för humanvetenskap. Sitter som sekreterare i anställningsrådet.
Administrativt stöd i forskarkollegiet i företagsekonomi.
Administrativt stöd i Mittuniversitetets Meriteringsprogram och Mentorsprogrammet