Louise Malmgren

Handläggare|Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Handläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: 010-142 80 43
  • E-postadress: louise.malmgren@miun.se
  • Rumsnummer: P2609

Övrigt

Handläggning av anställning/befordran av lärare inom fakulteten för humanvetenskap. Sitter som sekreterare i anställningsrådet.
Handläggare av ansökningar om pedagogisk meritering.
Administrativt stöd i forskarkollegiet och ämneskollegiet i psykologi.