Louise Malmgren

Louise Malmgren

Handläggare|Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Handläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46101428043
  • E-postadress: louise.malmgren@miun.se
  • Rumsnummer: P2609
  • Ort: Östersund

Övrigt

Handläggning av anställning/befordran av lärare inom fakulteten för humanvetenskap. Sitter som sekreterare i anställningsrådet. Handläggare av ansökningar om pedagogisk meritering. Administrativt stöd i forskarkollegiet och ämneskollegiet i psykologi.