Louise Malmgren

Handläggare|Administrative Officer

Övrigt

Handläggning av anställning/befordran av lärare inom fakulteten för humanvetenskap. Sitter som sekreterare i Anställningsrådet. Handläggare av ansökningar om pedagogisk meritering. Sitter med som handläggare i Utskottet för Pedagogogisk meritering.

Sidan uppdaterades 2023-11-28