Madelen Olofsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Annan titel: Proprefekt
  • Avdelning: Institutionen för naturvetenskap (NAT)
  • Telefon arbete: 010-1428867
  • E-postadress: madelen.olofsson@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Kemi

Forskargrupp - Analytisk kemi

Bakgrund

Jag har en magisterexamen i kemi med inriktning analytisk kemi från Linköpings tekniska högskola. År 2015 disputerade jag vid Mittuniversitetet.

Forskningsområden

Jag är disputerad inom kemi, men inriktning analytisk kemi. Min specialitet är analys med vätskekromatografi kopplad till masspektrometri.

Undervisning

Jag undervisar både på grund- och avancerad nivå. Främst undervisar jag i analytisk kemi, men handleder även självständiga arbeten i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Övrigt

Förutom de forskningsprojekt ni ser listade nedan deltar jag även i ALP-projektet HIMUV - Hållbar Utveckling i Mittuniversitetets vardag

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Vilches, A. P. , Norström, S. , Olofsson, M. , Fransson, P. & Bylund, D. (2018). Biofuel ash addition increases ectomycorrhizal fungal exudation in pure culture. Environmental Chemistry, vol. 15: 8, ss. 481-492.  

Olofsson, M. & Bylund, D. (2016). Liquid Chromatography with Electrospray Ionization and Tandem Mass Spectrometry Applied in the Quantitative Analysis of Chitin-Derived Glucosamine for a Rapid Estimation of Fungal Biomass in Soil. International Journal of Analytical Chemistry,    

Olofsson, M. & Bylund, D. (2015). Analysis of hydroxamate siderophores in soil solution using liquid chromatography with mass spectrometry and tandem mass spectrometry with on-line sample preconcentration. Journal of Separation Science, vol. 38: 19, ss. 3305-3312.  

Olofsson, M. , Norström, S. & Bylund, D. (2014). Evaluation of sampling and sample preparation procedures for the determination of aromatic acids and their distribution in a podzol soil using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Geoderma, vol. 232-234, ss. 373-380.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Olofsson, M. (2015). On the investigation of chemical parameters reflecting microbial activity linked to nutrient availability in forest soil. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 230)