Mobilitet av arsenik i fiberbankar utanför Västernorrlands kust

I detta projekt undersöks riskerna att arsenik läcker ut från befintliga fiberbankar som en följd av mikroorganismers produktion av komplexbildare.

Provrör med bioslam från fiberbank

Fakta

Projektperiod

200901-210901

Ämnen

Forskargrupper

Finansiärer

Sveriges geologiska undersökning

Sidan uppdaterades 2023-06-01