Magnus Granberg

  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428436
  • E-postadress: magnus.granberg@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Sociologi

Jag studerar samtida arbetskonflikter ur ett historiskt-sociologiskt perspektiv, särskilt med avseende på de offentliga professionernas ökade deltagande i arbetskonflikter. Min avhandling, Care in Revolt, behandlade kollektiva aktioner bland sjuksköterskor i Sverige, och jag har därefter skrivit om det förändrade mönstret av arbetskonflikter i Sverige sedan 1980-talet. Som ett led i detta studium har jag undersökt frågor om reproduktionen av ojämlika relationer som klass, ras och kön samt försökt förstå deras inbördes sammanhang eller intersektionalitet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Granberg, M. (2022). Reactionary radicalism and the analysis of worker subjectivity in Marx’s critique of political economy. Capital and Class, vol. 46: 2, ss. 279-299.    

Granberg, M. (2020). Kampens nya former : Klasskamp och klasstruktur sedan de vilda strejkerna. Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, : 12, ss. 107-139.    

Granberg, M. (2019). Objective meaning : The formation of self in Mead and Sohn-Rethel. Acta Sociologica, vol. 62: 1, ss. 34-46.  

Granberg, M. & Giritli Nygren, K. (2017). Paradoxes of Anti-austerity Protest : Matters of Neoliberalism, Gender, and Subjectivity in a Case of Collective Resignation. Gender, Work and Organization, vol. 24: 1, ss. 56-68.    

Granberg, M. (2017). Shop floor power : Opportunity and collectivism in nurses' collective resignations. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 7: 4, ss. 109-127.    

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. , Granberg, M. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2015). Having Your Cake and Eating It? : The “Painful Cake” Incident of 2012 Examined. Konsthistorisk Tidskrift, vol. 84: 1, ss. 55-70.      

Granberg, M. (2015). The ideal worker as real abstraction: labour conflict and subjectivity in nursing. Work, Employment and Society, vol. 29: 5, ss. 792-807.  

Granberg, M. (2014). Manufacturing dissent : Labor conflict, care work, and the politicization of caring. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 4: 1, ss. 139-152.    

Granberg, M. (). Neoliberalism, crisis, and subversion : Labor subsumption and conflict in nursing. ,

Granberg, M. & Giritli Nygren, K. (). The paradox of collective action in neoliberalism : Gendering, gender equality and subjectivity. ,

Artiklar, recensioner

Granberg, M. (2020). Alienation and work. Conditions of young workers in flexible capitalism. Sociologisk forskning, vol. 57: 3-4, ss. 411-414.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Granberg, M. (2016). Care in revolt : Labor conflict, gender, neoliberalism. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 241)  

Sidan uppdaterades 2021-11-24