Magnus Carlsson

It-arkitekt|IT Architect

  • Tjänstetitel: It-arkitekt
  • Akademisk titel: Civilingenjör
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: 010-1427867
  • E-postadress: magnus.carlsson@miun.se
  • Besöksadress: Campus Östersund, Hus A, våning 3
  • Rumsnummer: Vardagsrummet
  • Ort: Östersund

Extra kontaktinformation

 Hus A, Campus Östersund