Maja Klinga

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • E-postadress: maja.klinga@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Anställd vid ämnet: Sociologi

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Giritli Nygren, K. , Klinga, M. , Olofsson, A. & Öhman, S. (2021). The language of risk and vulnerability in covering the covid-19 pandemic in swedish mass media in 2020 : Implications for the sustainable management of elderly care. Sustainability, vol. 13: 19    

Sidan uppdaterades 2022-11-18