Malin Bolin

Spara favorit

Bakgrund

Forskningsområden

Samband mellan arbetsplatsers organisering och anställdas arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa

Undervisning

Undervisar i kurser om organisation och ledarskap samt kvantitativ metod.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Bolin, M. & Nordin, M. (2014). Do Sex Differences in the Association between Work Exposure and Health in the Manufacturing Industry Depend on Work Context? : Results from the WOLF-Study. Psychology, vol. 5: 8, ss. 896-907.    

Elwér, S. , Harryson, L. , Bolin, M. & Hammarström, A. (2013). Patterns of Gender Equality at Workplaces and Psychological Distress. PLoS ONE, vol. 8: 1, ss. Art. no. e53246    

Bolin, M. & Härenstam, A. (2008). An empirical study of bureaucratic and post-bureaucratic characteristics in 90 workplaces. Economic and Industrial Democracy, vol. 29: 4, ss. 541-564.  

Marklund, S. , Bolin, M. & von Essen, J. (2008). Can individual health differences be explained by workplace characteristics?--A multilevel analysis.. Social Science and Medicine, vol. 66: 3, ss. 650-62.  

Bolin, M. , Marklund, S. & Bliese, P. (2008). Organizational impact on psychosocial working conditions.. Work, vol. 30: 4, ss. 451-459.

Kapitel i böcker, del av antologier

Bolin, M. (2015). Friska arbetsplatser : Organisationens betydelse för jämlik arbetsmiljö. I Sprickor, öppningar och krackerleringar : nya perspektiv på arbetsmiljö. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 179-205.

Sjöstedt Landén, A. , Olofsdotter, G. & Bolin, M. (2015). Inledning : Nya perspektiv på arbetsmiljö. I Sprickor, öppningar och krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 5-16.  

Konferensbidrag

Bolin, M. & Olofsdotter, G. (2018). ”Our culture can be described as ‘Management by excel’” : Challenging inequality in the forestry industry. Paper presented at the 9th Nordic Working Life Conference: Creating a sustainable future of work in the Nordic countries, Oslo, 13-15 juni, 2018

Rapporter

Bolin, M. & Klockmo, C. (2018). Förändringsarbete för att bli en attraktiv arbetsgivare : 7 timmars aretsplatsförlagd arbetstid som metod. Härnösand : Kommunförbundet Västernorrland (FoU Västernorrland 2018:3).    

Olofsdotter, G. & Bolin, M. (2017). Jämställdhetskartläggning SCA Skog AB. Sundsvall :

Bolin, M. & Nordin, M. (2012). Hälsa hos kvinnor i industrin : Organisation, arbetsmiljö, yrke och kön. Umeå : Umeå universitet (Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 3).

Samlingsverk (redaktör)

Sjöstedt Landén, A. (ed.) , Olofsdotter, G. (ed.) & Bolin, M. (ed.) (2015). Sprickor, öppningar och krackeleringar : nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 8).