Malin Krook

Malin Krook

  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • E-postadress: malin.krook@miun.se
  • Ort: Östersund

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Danielski, I. , Krook, M. & Weimer, K. (2018). Atrium in residential buildings – a design to enhance social interaction in urban areas in Nordic climates. I Cold Climate HVAC 2018 : Sustainable Buildings in Cold Climates. Cham : Springer (Springer Proceedings in Energy). S. 773-789.  

Danielski, I. , Weimer, K. & Krook, M. (2017). Atria : en design för hållbara bostäder i ett nordiskt klimat. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 47-54.  

Konferensbidrag

Danielski, I. , Weimer, K. & Krook, M. (2017). Atrium in residential buildings – a design to enhance social sustainability in urban areas. I Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development : Design, sustainability and its impact on social community and cultural/creative development. Östersund : . S. 153--155.