Marcus Lauri

Marcus Lauri

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • E-postadress: marcus.lauri@miun.se
  • Ort: Östersund

Bakgrund

Background
I finished my PhD in political science at Umeå University in 2016, after which I worked at Umeå Centre for Gender Studies, Umeå University until 2017. I am now a lecturer at the Department of Social Work and Psychology, Mid Sweden University.

Forskningsområden

Specialist Fields
Expressions and effects of neoliberalism in social work, men’s violence against women, suburban riots, and racist discourse in policy. Qualitative methods, governmentality.

Forskning

Ongoing research
Currently working on two projects; privatization of women’s shelters and a review of curriculum in social work education.

Undervisning

Teaching and supervision
Supervises on BA level and teaches in various courses in Social Work

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Linander, I. , Lauri, M. & Lauri, J. (2021). Mindre rum, nya gränser och kollektivets underminering. Det nazistiska hotet mot HBTQ-rörelsen. Tidskrift för Genusvetenskap, vol. 42: 2-3, ss. 108-128.

Linander, I. , Lauri, M. , Alm, E. & Goicolea, I. (2021). Two Steps Forward, One Step Back : A Policy Analysis of the Swedish Guidelines for Trans-Specific Healthcare. Sexuality Research & Social Policy, vol. 18: 2, ss. 309-320.    

Lauri, M. & de los Reyes, P. (2021). Vad hände sen? Våld, trygghet och tankar omen annan framtid efter oroligheterna i Husby 2013. ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, : 13, ss. 51-70.  

Lauri, M. & Jönsson, J. H. (2020). Rustad för morgondagen? : Kritiska och radikala perspektiv i den svenska socionomutbildningens styrdokument. Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 27: 3-4, ss. 269-290.  

Lauri, M. , Fanni, M. , Järpvall, C. & Paulsson, A. (2019). Gränser, mikropraktiker och våld : Vänstern och byråkratin. Fronesis, : 62-63

Lauri, M. (2019). Mind your own business : technologies for governing social worker subjects. European Journal of Social Work, vol. 22: 2, ss. 338-349.    

Lauri, M. (2019). Motivational interviewing as governmentality : Shaping victims of men’s violence into responsible subjects?. NORA, vol. 27: 2, ss. 112-124.    

Lundgren, M. (2008). Bakom lås och bom. Mana, : 5

Doktorsavhandlingar

Lauri, M. (2016). Narratives of governing : rationalization, responsibility and resistance in social work. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2016  

Kapitel i böcker, del av antologier

Lauri, M. (2018). Markets, managers and machines: rationalizing social work.. I Neoliberalism and social work in Nordic welfare states. London : Routledge.

Lauri, M. (2016). Vad är problemet med Husby?. I Bortom kravallerna : konflikt, tillhörighet och representation i Husby. Stockholm : Stockholmia förlag (Monografier utgivna av Stockholms stad). S. 103-133.

Lundgren, M. (2011). Diskurser om mansvåld : reflektioner från en spegel. I Våldets topografier : betraktelser över makt och motstånd. Stockholm : Bokförlaget Atlas.

Dahl, A. & Lundgren, M. (2006). Sunt förnuft : en fokusgruppstudie om lärares syn på värdegrundsarbete. I Utbildningens dilemma : Demokratiska ideal och andrafierande praxis. Stockholm : Fritzes offentliga publikationer (Statens offentliga utredningar).

Rapporter

de los Reyes, P. , Hörnqvist, M. , Boréus, K. , Estrada, F. , Flyghed, J. , González Arriagada, A. , Lundgren, M. & Markus, L. (2014). "Bilen brinner... men problemen är kvar" : Berättelser om om Husbyhändelserna i maj 2013. Stockholm : Stockholmia förlag  

De los Reyes, P. & Lundgren, M. (2011). I betraktarens ögon : Hur uppfattas den etniska diskrimineringen av fackligt förtroendevalda inom olika LO-förbund?. Stockholm : LO

Övrigt

Lauri, M. (2016). Styrningen av socialt arbete skapar distans ().  

Lauri, M. , de los Reyes, P. , Hörnqvist, M. , Boreus, K. , Estrada, F. , Flyghed, J. , González Arriagada, A. & Lundström, M. (2014). Punktinsatser räcker inte för förorterna.