Marcus Lauri

Spara favorit

Bakgrund

Background
Prior to becoming a PhD student, I worked ten years in various government authorities. I finished my PhD in political science at Umeå University in 2016, after which I worked at Umeå Centre for Gender Studies, Umeå University until 2017. I am now a lecturer at the Department of Social Work, Mid Sweden University.

Forskningsområden

Specialist Fields
Expressions and effects of neoliberalism in social work, men’s violence against women, suburban riots, and racist discourse in policy. Qualitative methods, governmentality.

Pågående forskning

Ongoing research
Currently working on two projects; one concerning the shaping of responsible subjects through the counselling method of Motivational interviewing (MI) in the context of men’s violence against women and the other on the commodification of knowledge in commercial gender equality consultants in Swedish public services.

Undervisning

Teaching and supervision
Supervises on BA level and teaches in various courses in Social Work

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lundgren, M. (2008). Bakom lås och bom. Mana, : 5

Doktorsavhandlingar

Lauri, M. (2016). Narratives of governing : rationalization, responsibility and resistance in social work. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2016  

Kapitel i böcker, del av antologier

Lauri, M. (2018). Markets, managers and machines: rationalizing social work.. I Neoliberalism and social work in Nordic welfare states. London : Routledge.

Lauri, M. (2016). Vad är problemet med Husby?. I Bortom kravallerna : konflikt, tillhörighet och representation i Husby. Stockholm : Stockholmia förlag (Monografier utgivna av Stockholms stad). S. 103-133.

Lundgren, M. (2011). Diskurser om mansvåld : reflektioner från en spegel. I Våldets topografier : betraktelser över makt och motstånd. Stockholm : Bokförlaget Atlas.

Dahl, A. & Lundgren, M. (2006). Sunt förnuft : en fokusgruppstudie om lärares syn på värdegrundsarbete. I Utbildningens dilemma : Demokratiska ideal och andrafierande praxis. Stockholm : Fritzes offentliga publikationer (Statens offentliga utredningar).

Rapporter

de los Reyes, P. , Hörnqvist, M. , Boréus, K. , Estrada, F. , Flyghed, J. , González Arriagada, A. , Lundgren, M. & Markus, L. (2014). "Bilen brinner... men problemen är kvar" : Berättelser om om Husbyhändelserna i maj 2013. Stockholm : Stockholmia förlag  

De los Reyes, P. & Lundgren, M. (2011). I betraktarens ögon : Hur uppfattas den etniska diskrimineringen av fackligt förtroendevalda inom olika LO-förbund?. Stockholm : LO