Maria Evans

Spara favorit

Jag arbetar med
- Antagning till forskarutbildning, kontroll av kursplaner för etablering i Ladok, administration av fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser, handläggning av övriga frågor till Rådet för utbildning på forskarnivå
- Registrering av resultat på forskarnivå i Ladok