Maria Evans

Handläggare|Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Handläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428336
  • E-postadress: maria.evans@miun.se
  • Besöksadress: Hus P
  • Rumsnummer: P2618
  • Ort: Östersund

Jag arbetar med
- Antagning till forskarutbildning och handläggning av övriga frågor till Rådet för utbildning på forskarnivå. Administration av kursplaner för forskarutbildningen i Atlas, fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser, och andra aktiviteter för forskarstuderande.
- Registrering av resultat på forskarnivå i Ladok