Maria Evans

Spara favorit

Jag arbetar med
- Antagning till forskarutbildning och handläggning av övriga frågor till Rådet för utbildning på forskarnivå. Administration av kursplaner för forskarutbildningen i Atlas, fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser, och andra aktiviteter för forskarstuderande.
- Registrering av resultat på forskarnivå i Ladok