Maria Görlin

Maria Görlin

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46101428466
  • E-postadress: maria.gorlin@miun.se
  • Rumsnummer: P2318
  • Ort: Östersund

Jag är fakultetshandläggare och administrerar kurser och program på institutionen Psykologi (PSO) , campus Östersund.

Program och kurser som jag administrerar är:

Psykologprogrammet, 300 hp
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion, 120 hp
Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp

Fristående kurser:

Psykologi