Maria Hjalmarsson

Fakultetsadministratör

  • Tjänstetitel: Fakultetsadministratör
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: 010-142 83 97
  • E-postadress: maria.hjalmarsson@miun.se

Jag är fakultetshandläggare som administrerar och servar avdelningen för Ekonomivetenskap och juridik (EVJ), campus Östersund. Jag är också sekreterare i ämneskollegiet för juridik samt inläggning av juridikkurser i Atlas samt administrativt stöd till EVJ.Ekonomprogrammet, 180 hpMagisterprogram i företagsekonomi: Redovisning och revision, 60 hpMagisterprogram i företagsekonomi: Marknadsföring och management, 60 hpFörskollärarutbildning, 210 hpFristående kurser:FöretagsekonomiNationalekonomiKurser i juridik och Statistik som hör till Ekonomprogrammet