Maria Hjalmarsson

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: 010-142 83 97
  • E-postadress: maria.hjalmarsson@miun.se
  • Ort: Östersund