Maria Hjalmarsson

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428397
  • E-postadress: maria.hjalmarsson@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Statsvetenskap