Maria Hjalmarsson

Spara favorit Skriv ut

Jag är fakultetsadministratör som administrerar och servar avdelningen för Ekonomivetenskap och juridik (EVJ), campus Östersund.

Ekonomprogrammet, 180 hp
Magisterprogram i företagsekonomi: Redovisning och revision, 60 hp
Magisterprogram i företagsekonomi: Marknadsföring och management, 60 hp

Fristående kurser:

Företagsekonomi
Nationalekonomi