Maria Hjalmarsson

Spara favorit

Jag är fakultetsadministratör som administrerar och servar avdelningen för Ekonomivetenskap och juridik (EVJ), campus Östersund. Jag är också sekreterare i ämneskollegiet för juridik samt inläggning av juridikkurser i Atlas samt administrativt stöd till EVJ.

Ekonomprogrammet, 180 hp
Magisterprogram i företagsekonomi: Redovisning och revision, 60 hp
Magisterprogram i företagsekonomi: Marknadsföring och management, 60 hp
Förskollärarutbildning, 210 hp

Fristående kurser:

Företagsekonomi
Nationalekonomi
Kurser i juridik och Statistik som hör till Ekonomprogrammet