Maria Kallberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Ansvarsområde: Arkiv- och informationsvetenskap
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428409
  • E-postadress: maria.kallberg@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Arkiv- och informationsvetenskap

Bakgrund

Maria Kallberg Khanahmadi är universitetslektor och forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informationssystem och -teknologi samt i Forum för Digitalisering, Mittuniversitetet. Hon avslutade sin doktorsexamen vid Mittuniversitet. Hon har förutom Fil. Dr. examen, en Fil. Lic. examen i data och systemvetenskap samt en Fil. Kand. examen i Arkiv och Informationsvetenskap. Maria har även varit verksam som chef i offentlig sektor och där ingått i flera projekt.

Forskningsområden

Maria har ett starkt intresse för verksamhetsutveckling generellt och informationsförvaltning specifikt.

Marias forskningsintresse är kompetensfrågor/professionsfrågor, relationen arkiv, informationsförvaltning och informationssäkerhet.

Undervisning

Grundnivå inom arkiv- och informationsvetenskap samt handleder studenter på C-nivå och masternivå.

Övrigt

Maria har varit ledamot i Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA). Utsedd ledamot av SKR för att representera regioner under perioden hösten 2019-2020.

Maria har varit styrgruppsledamot i R7e under perioden 2019-2020.

Utmärkelser:  

Artikeln: Kallberg, M. (2013). Shaping a profession? – New professional context and changing status for registrars in Sweden. Records Management Journal, vol. 23 (3), 177-190, erhöll utmärkelsen Highly Commended Paper winner 2013 by the editorial team Records Management Journal med följande motivering: “it is one of the most impressive pieces of work the team has seen throughout 2013.”

Bureanska priset för särskilt framstående doktorsavhandling 2014. Motiveringen var följande: “Maria Kallberg använder i sin avhandling en innovativ teoretisk lins som i kombination med teorier från arkivvetenskap och professionsforsning har skapat förutsättningar för att fånga de förändrade arbetssätten som uppstått i spåren av e-förvaltningens framväxt”.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kallberg Khanahmadi, M. & Knutsson Fröjd, L. (2020). Processorienterad informationskartläggning ur ett helhetsperspektiv. Arkiv, : 4  

Kallberg, M. (2014). Det lyckosamma mötet? : Verksamhetsutveckling genom aktionsforskning. Arkiv, samhälle och forskning, : 2012:1-2, ss. 22-31.

Kallberg, M. (2013). Issues with contact centres : as a new interface between public organisations and citizens. Records Management Journal, vol. 23: 2, ss. 90-103.  

Kallberg, M. (2013). 'Shaping a Profession?' A New Professional Context and Changing Status for Registrars in Sweden. Records Management Journal, vol. 23: 3, ss. 177-190.  

Kallberg, M. (2012). Archivists 2.0: redefining the archivist´s profession in the digital age. Records Management Journal, vol. 22: 2, ss. 98-115.  

Kallberg, M. (2012). Archivists : A Profession in Transition?. Professions & Professionalism, vol. 2: 1    

Kallberg, M. , Ivarsson, E. , Svärd, P. & Troselius, N. (2012). Rapport från ARCHIDIS-sommarskola : Marburg 1-12 augusti 2011. Arkiv, samhälle och forskning, vol. 2011: 1, ss. 22-27.

Kallberg, M. (2012). Taking care of the business - but what about the records? A Swedish study of recordkeeping expertise in business development projects. Comma, vol. 2010-1, ss. 169-188.  

Kallberg, M. (2011). E-government Development and Recordkeeping: A Comparative Study of e-government Best Practice in Swedish Municipalities. iRMA Information and Records Management Annual 2010, , ss. 83-94.

Kallberg, M. & Mihelcic, J. (2010). INSTITUTE ON THE FUTURE OF ARCHIVAL EDUCATION AND RESEARCH HELD. IQ THE RMAA QUARTERLY, vol. 26: 4, ss. 9-10.

Kallberg, M. (2007). En kommunarkivaries dagbok. TEMA Arkiv, : 1

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kallberg, M. (2013). 'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Faculty of Science, Technology and Media, Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 175)

Konferensbidrag

Kallberg, M. , Svärd, P. & Sundberg, H. (2010). Improving Local Government - A Survey of Problems. I Proceedings of the IADIS International Conference e-Society 2010.. S. 76--84.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Kallberg, M. (2011). Professional challenges in recordkeeping in Sweden. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University licentiate thesis : 72)

Rapporter

Anderson, K. , Samuelsson, G. , Berggren, S. , Kallberg, M. , Klareld, A. & Olsson, A. (2016). Projektet God Informationsförvaltning. Sundsvall : Mittuniversitetet (Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet 2016:1).  

Libell (Kallberg), M. , Kjölstad, T. , Larsson, B. & Huring, L. (1999). Informationen och organisationen : Patientjournalen - en dokumentation i förändring. Institutionen för kultur och humaniora, Mitthögskolan, Härnösand : (Arkiv- och informationsvetenskap vid Mitthögskolan 1).

Övrigt

Kallberg, M. & Shepherd, E. (2014). 'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context (Part 1) : Riksarkivet. (Nyhetsbrev för Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium eARD).  

Kallberg, M. & Shepherd, E. (2014). 'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context (Part 2).. Stockholm : Riksarkivet. (Nyhetsbrev för Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium eARD).  

Kallberg, M. & Shepherd, E. (2014). 'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context (part 3). Stockholm : Riksarkivet. (Nyhetsbrev för Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium eARD mars 2014).  

Sidan uppdaterades 2021-11-24