Maria Kallberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Ansvarsområde: Arkiv- och informationsvetenskap
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST)
  • Telefon arbete: 010-1428409
  • E-postadress: maria.kallberg@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Arkiv- och informationsvetenskap

Bakgrund

Maria Kallberg Khanahmadi är universitetslektor och forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informationssystem och teknik, Forum för digitalisering, Mittuniversitetet. Hon avslutade sin doktorsexamen vid Mittuniversitet. Hon har förutom Fil. Dr. examen, en Fil. Lic. examen i data och systemvetenskap samt en Fil. Kand. examen i Arkiv och Informationsvetenskap. Maria har även varit verksam som chef i offentlig sektor och där ingått i flera projekt.

Forskningsområden

Maria har ett starkt intresse för verksamhetsutveckling generellt och informationsförvaltning specifikt.

Marias forskningsintresse är kompetensfrågor/professionsfrågor, relationen arkiv, informationsförvaltning och informationssäkerhet.

Undervisning

Grundnivå inom arkiv- och informationsvetenskap.

Övrigt

Maria har varit ledamot i Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA). Utsedd ledamot av SKR för att representera regioner under perioden hösten 2019-2020.

Maria har varit styrgruppsledamot i R7e under perioden 2019-2020.

Utmärkelser:  

Artikeln: Kallberg, M. (2013). Shaping a profession? – New professional context and changing status for registrars in Sweden. Records Management Journal, vol. 23 (3), 177-190, erhöll utmärkelsen Highly Commended Paper winner 2013 by the editorial team Records Management Journal med följande motivering: “it is one of the most impressive pieces of work the team has seen throughout 2013.”

Bureanska priset för särskilt framstående doktorsavhandling 2014. Motiveringen var följande: “Maria Kallberg använder i sin avhandling en innovativ teoretisk lins som i kombination med teorier från arkivvetenskap och professionsforsning har skapat förutsättningar för att fånga de förändrade arbetssätten som uppstått i spåren av e-förvaltningens framväxt”.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kallberg Khanahmadi, M. & Knutsson Fröjd, L. (2020). Processorienterad informationskartläggning ur ett helhetsperspektiv. Arkiv, : 4  

Kallberg, M. (2014). Det lyckosamma mötet? : Verksamhetsutveckling genom aktionsforskning. Arkiv, samhälle och forskning, : 2012:1-2, ss. 22-31.

Kallberg, M. (2013). Issues with contact centres : as a new interface between public organisations and citizens. Records Management Journal, vol. 23: 2, ss. 90-103.  

Kallberg, M. (2013). 'Shaping a Profession?' A New Professional Context and Changing Status for Registrars in Sweden. Records Management Journal, vol. 23: 3, ss. 177-190.  

Kallberg, M. (2012). Archivists 2.0: redefining the archivist´s profession in the digital age. Records Management Journal, vol. 22: 2, ss. 98-115.  

Kallberg, M. (2012). Archivists : A Profession in Transition?. Professions & Professionalism, vol. 2: 1    

Kallberg, M. , Ivarsson, E. , Svärd, P. & Troselius, N. (2012). Rapport från ARCHIDIS-sommarskola : Marburg 1-12 augusti 2011. Arkiv, samhälle och forskning, vol. 2011: 1, ss. 22-27.

Kallberg, M. (2012). Taking care of the business - but what about the records? A Swedish study of recordkeeping expertise in business development projects. Comma, vol. 2010-1, ss. 169-188.  

Kallberg, M. (2011). E-government Development and Recordkeeping: A Comparative Study of e-government Best Practice in Swedish Municipalities. iRMA Information and Records Management Annual 2010, , ss. 83-94.

Kallberg, M. & Mihelcic, J. (2010). INSTITUTE ON THE FUTURE OF ARCHIVAL EDUCATION AND RESEARCH HELD. IQ THE RMAA QUARTERLY, vol. 26: 4, ss. 9-10.

Kallberg, M. (2007). En kommunarkivaries dagbok. TEMA Arkiv, : 1

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kallberg, M. (2013). 'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Faculty of Science, Technology and Media, Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 175)

Konferensbidrag

Kallberg, M. , Svärd, P. & Sundberg, H. (2010). Improving Local Government - A Survey of Problems. I Proceedings of the IADIS International Conference e-Society 2010.. S. 76--84.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Kallberg, M. (2011). Professional challenges in recordkeeping in Sweden. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University licentiate thesis : 72)

Rapporter

Anderson, K. , Samuelsson, G. , Berggren, S. , Kallberg, M. , Klareld, A. & Olsson, A. (2016). Projektet God Informationsförvaltning. Sundsvall : Mittuniversitetet (Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet 2016:1).  

Libell (Kallberg), M. , Kjölstad, T. , Larsson, B. & Huring, L. (1999). Informationen och organisationen : Patientjournalen - en dokumentation i förändring. Institutionen för kultur och humaniora, Mitthögskolan, Härnösand : (Arkiv- och informationsvetenskap vid Mitthögskolan 1).

Övrigt

Kallberg, M. & Shepherd, E. (2014). 'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context (Part 1) : Riksarkivet. (Nyhetsbrev för Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium eARD).  

Kallberg, M. & Shepherd, E. (2014). 'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context (Part 2).. Stockholm : Riksarkivet. (Nyhetsbrev för Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium eARD).  

Kallberg, M. & Shepherd, E. (2014). 'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context (part 3). Stockholm : Riksarkivet. (Nyhetsbrev för Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium eARD mars 2014).