Mariana Larsson | miun.se

Mariana Larsson

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428347
  • E-postadress: mariana.larsson@miun.se
  • Rumsnummer: K324
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad

Sidan uppdaterades 2022-07-18