Mariana Strand

Mariana Strand

Tentamenssamordnare|Examination Supervisor

  • Tjänstetitel: Tentamenssamordnare
  • Annan titel: Salstentamen på annan ort (STAO)
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101428471
  • E-postadress: mariana.strand@miun.se
  • Ort: Sundsvall