Maria Stigenius

  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: 010-142 80 63
  • E-postadress: maria.stigenius@miun.se
  • Rumsnummer: P2319

Jag är fakultetshandläggare vid Humanvetenskapliga fakulteten (vikariat). Jag administrerar följande program och kurser, campus Östersund:

Socionomutbildning, 210 hp start ht/vt
Magisterprogram i socialt arbete, 60 hp

Kurser inom: Socialt arbete