Maria Stigenius

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428063
  • E-postadress: maria.stigenius@miun.se
  • Ort: Östersund

Utbildningshandläggare vid fakulteten för humanvetenskap.
Administrerar följande program och kurser:

Turism- och destinationsutveckling, 180 hp
Magisterprogram i turism, 60 hp
Masterprogram i turism, 120 hp

Fristående kurser:
Turismvetenskap, Geografi och Kulturgeografi

Klimatförändring - politik och samhällsutveckling, 180 hp