Marie Edholm

Avdelningsekonom|Financial Officer

  • Tjänstetitel: Avdelningsekonom
  • Ansvarsområde: OMV
  • Avdelning: Ekonomiavdelningen (EKO)
  • Telefon arbete: 010-1427933
  • E-postadress: marie.edholm@miun.se
  • Rumsnummer: A223a
  • Ort: Östersund

Övrigt

Avdelningsekonom för Omvårdnad (OMV)