Marie Häggström

Prefekt |Head of Department

  • Tjänstetitel: Prefekt
  • Akademisk titel: Docent
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428669
  • E-postadress: marie.haggstrom@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad

Bakgrund

Marie Häggström är Docent i Omvårdnad med en magisterexamen i pedagogik, inriktning vård, och med två specialistsjuksköterskeutbildningar; en i Intensivvård och en i Akut- och Olycksfallssjukvård.

Forskningsområden

Nursing in critical care, transitions, patient safety, safety culture, supervision, care encounters and clinical competence
Omvårdnad vid Intensivvård/akut sjukdom, transitioner, organisationskultur, kvalitet i hälso- och sjukvårdens vårdkedjor, patientsäkerhet, lärande, kompetens och handledningsprocesser

Forskning


Biträdande projektledare ”Ökad kvalitet och effektivitet i förflyttningsprocessen mellan IVA och Vårdavdelning”
Projektledare i ”Barn i ambulans”’


Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2021). Improving Team Collaboration in Patient Transfer Processes by Co-Workers’ Perceptions and Suggestions. Quality Innovation Prosperity, vol. 25: 2, ss. 1-18.    

Pusa, S. , Lind, S. & Häggström, M. (2021). Social processes in academic-community partnership in health care. A grounded theory study. BMC Nursing, vol. 20: 1  

Rising Holmström, M. , Häggström, M. & Söderberg, S. (2021). Supporting young people with type 1 diabetes : experiences from healthcare professionals in Sweden. British Journal of Child Health, vol. 2: 3, ss. 117-124.  

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2021). The development of a measurement instrument focusing on team collaboration in patient transfer processes. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 13: 1, ss. 45-62.    

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2020). Improving ICU transitional care by combining quality management and nursing science - two scientific fields meet in a systematic literature review. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 12: 3, ss. 385-403.    

Hammarström, L. , Andreassen Devik, S. , Hellzén, O. & Häggström, M. (2020). The path of compassion in forensic psychiatry. Archives of Psychiatric Nursing, vol. 34: 6, ss. 435-441.    

Hammarström, L. , Häggström, M. , Andreassen Devik, S. & Hellzén, O. (2019). Controlling emotions : nurses’ lived experiences caring for patients in forensic psychiatry. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 14: 1    

Rising Holmström, M. , Junehag, L. , Velander, S. , Lundberg, S. , Ek, B. & Häggström, M. (2019). Nurses’ experiences of prehospital care encounters with children in pain. International Emergency Nursing, vol. 43, ss. 23-28.  

Rising Holmström, M. , Häggström, M. & Söderberg, S. (2018). Being Facilitators in a Challenging Context-school Personnel's Experiences of Caring for Youth with Diabetes Type 1. Journal of Pediatric Nursing, vol. 43, ss. e114-e119.    

Rising Holmström, M. , Häggström, M. & Söderberg, S. (2018). Experiences from Parents to Children with Diabetes Type 1.. JSM Health Education Primary Health Care, vol. 3: 2  

Häggström, M. , Fjellner, C. , Öhman, M. & Rising Holmström, M. (2018). Ward visits- one essential step in intensive care follow-up : An interview study with critical care nurses’ and ward nurses’. Intensive & Critical Care Nursing, vol. 49, ss. 21-27.  

Häggström, M. , Rising Holmström, M. & Jong, M. (2017). Establishing Patient Safety in Intensive Care -A Grounded Theory. : Building Trust-Important for Patient Safety. Open Journal of Nursing, vol. 07: 10    

Brodin, K. , Hellzén, O. & Häggström, M. (2017). Intraoperative Care of the Conscious Patient from the Perspective of the Operating Theatre Nurse : A Grounded Theory. Open Journal of Nursing, vol. 7: 9, ss. 1086-1099.    

Häggström, M. , Bergsman, A. , Månsson, U. & Rising Holmström, M. (2017). Learning to manage vasoactive drugs : A qualitative interview study with critical care nurses. Intensive & Critical Care Nursing, vol. 39, ss. 1-8.  

Häggström, M. , Bäckström, B. , Vestling, I. , Hallin, K. , Segevall, C. & Kristiansen, L. (2017). Overcoming reluctance towards High Fidelity Simulation : a mutual challenge for nursing students’ and faculty teachers. Global Journal of Health Science, vol. 9: 7, ss. 127-137.    

Rising Holmström, M. , Häggström, M. , Audulv, Å. , Junehag, L. , Coyne, I. & Söderberg, S. (2017). To integrate and manage diabetes in school : Youth's expereinces of living with Type 1 diabetes in relation to school- a qualitative study. International Diabetes Nursing, vol. 14: 2-3  

Hallin, K. , Häggström, M. , Bäckström, B. & Kristiansen, L. (2016). Correlations between Clinical Judgement and Learning Style Preferences of Nursing Students in the Simulation Room. Global Journal of Health Science, vol. 8: 6    

Hallin, K. , Bäckström, B. , Häggström, M. & Kristiansen, L. (2016). High-fidelity simulation : Assessment of student nurses' team achievements of clinical judgment. Nurse Education in Practice, vol. 19, ss. 12-18.  

Rising Holmström, M. , Marie, H. & Kristiansen, L. (2015). Skolsköterskans rolltransformering till den nya hälsofrämjande positionen : (The transformation of the school nurse’s role towards the new health-promoting position). Nordic journal of nursing research, vol. 35: 4, ss. 210-217.  

Kristiansen, L. , Häggström, M. , Hallin, K. , Andersson, I. & Bäckström, B. (2015). Svensk översättning, kvalitativ relevansvärdering och kvantitativ reliabilitetstestning av Lasater Clinical Judgment Rubric : Swedish translation, qualitative relevance evaluation and quantitative reliability test of Lasater Clinical Judgment Rubric . Nordic journal of nursing research, vol. 35: 2, ss. 113-122.  

Häggström, M. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2014). Important quality aspects in transfer process. International Journal of Health Care Quality Assurance, vol. 27: 2, ss. 123-139.    

Häggström, M. & Bäckström, B. (2014). Organizing Safe Transitions from Intensive Care. Nursing Research and Practice, : Article ID 175314    

Häggström, M. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2013). To reduce technology prior discharge from intensive care –important but difficult? : A grounded theory. Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 27: 3, ss. 506-515.  

Häggström, M. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2012). How can nurses facilitate patient’s transitions from intensive care? : A grounded theory of nursing. Intensive & Critical Care Nursing, vol. 28: 4, ss. 224-233.  

Häggström, M. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2009). Struggle with a gap between intensive care units and general wards. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 4: 3, ss. 181-192.    

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Häggström, M. (2012). Att organisera en trygg och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmän vårdavdelning. : En grundad teori om organisation, vård och samarbete i förflyttningsprocessen. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen, 2012 (Mid Sweden University doctoral thesis : 133)

Konferensbidrag

Ingelsson, P. , Sten, L. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2019). Assessing Quality Management culture in order to develop ICU transitional care. I 22nd QMOD conference : Quality and Service Sciences ICQSS 2019.

Häggström, M. , Sten, L. , Bäckström, I. & Ingelsson, P. (2019). How to improve the transfer process from intensive care to general wards - listening to the co-workers. I Leadership and strategies for Sustainable Quality and Innovation in the 4th Industrial Revolution. Lund. Lund :

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2019). The development of a measurement instrument focusing on team collaboration in the patient transfer process from intensive care to the general ward. Paper presented at the 22nd QMOD-ICQSS Conference, Krakow, 13-15 October, 2019

Häggström, M. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Carina, E. (2018). How can patient transfers be improved by combining QM, Nursing and Health care sciences?. I Proceedings of the 21th QMOD Conference : Building a Culture for Quality, Innovation and Sustainability.

Häggström, M. & Rising Holmström, M. (2018). Personcentrerad vård. Paper presented at the Sjuksköterskestämman Region Västernorrland, Härnösand, 17 maj, 2018.