Marie Lindgren

Marie Lindgren

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

  • Tjänstetitel: Handläggare, Examensfrågor
  • Ansvarsområde: Tillgodoräknanden på grund- och avancerad nivå.
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101428291
  • E-postadress: marie.lindgren@miun.se
  • Ort: Östersund

Bakgrund

Socionomutbildning, internationell/interkulturell vid Mittuniversitetet (examen 2006)
Tidigare arbetat inom kommun